En halv dags jobb er alt som skal til før oljefyren din blir miljøvennlig.

Over 100.000 norske boliger varmes opp på fyringsolje som forurenser.

Gir økonomisk støtte

Til sammen slipper de ut like like mye CO2 som all innenlands flytrafikk.

Regjeringen har klare mål om at fyring med fossil olje skal byttes ut. Derfor ble det før jul startet en kampanje for å få slutt på oljefyring.

Staten, gjennom Enova gir økonomisk støtte og rådgivning til de som ønsker å bli mer miljøvennlige. Alternativene Enova gir støtte til i dag er fjernvarme, varmepumper og pellets-ovner.

Men de gir ikke verken råd eller økonomisk støtte til en ny mulighet - fyring på bio-olje.

Ny teknologi

De fleste oljekjeler kan nemlig skifte ut forbrenneren, og dermed fyres på bio-fyringsolje i steden for fossil olje. Jobben tar en halv dag.

Christian Hagemann, Daglig leder i Bio8 jobber med å gjøre monteringsjobben som skal til.

- Når du får rensa oljekjelen for den fossile oljen, kan den gå på bio-olje, og da er vi i gang, forklarer han. Oljekjelen han jobber med i dag skal gå på TME-olje, det vil si en olje som er basert på avfall fra slakteri-industrien. Prisen blir omtrent 7 kroner pr liter. Han kritiserer Enova som ikke støtter denne muligheten.

- De kjenner ikke godt nok til løsningen, og har ikke vært villige til å sette seg inn i den.