Mesta vegutbedring vegarbeid (Foto: Scanpix)
Mesta vegutbedring vegarbeid (Foto: Scanpix)

Disse veiene blir bedre

Regjeringen vil bruke 3,8 milliarder mer til samferdsel. Sjekk hvilke veier som blir bedre her.

Samferdsel er en vesentlig del av regjeringens tiltak for å begrense virkningene av finanskrisen. Da dagens krisepakke ble lagt frem avslørte finansminister Kristin Halvorsen at de rødgrønne vil bruke 3,8 milliarder kroner på nye samferdselstiltak.

1,5 millarder av disse brukes på riksveginvesteringer. Og pengene fordeles godt over hele landet.

Østfold

Østfold får totalt 15,5 millioner kroner til veiprosjekter.

- RV 111 Sandbakken - Dondern får 11 millioner kroner.
- RV 21 i Halden får 3 millioner kroner til utbedring av kryss ved Sørli
- RV 116 i Fredrikstad får 1,5 millioner kroner.

I tillegg er det satt av 26,3 millioner kroner til gang- og sykkelveg i fylket.

Akershus

I Akershus er det satt av 10,2 millioner kroner til ulike trafikksikkerhetstiltak på vei. I tillegg er det satt fem millioner til utbedringstiltak på:

- RV 4 ved Kjul

Gang- og sykkelveg får 19 millioner kroner i fylket.

Oslo

Veiprosjektene som nyter godt av krisepakken i hovedstaden begrenser seg til:

- E6 Ulven til Bygrensa som får 6 millioner kroner.

Ingenting ekstra til gang- og sykkelveg.

Hedmark

Tilsammen er det satt av 31 millioner kroner til veiprosjekter i Hedmark. 10 millioner kroner av disse går til ulike tiltak innenfor drift og vedlikehold.

- RV 3 får 10 millioner til rekkverksubedringer.
- RV 3 får også 6 millioner til prosjektering av Åsta bru og ny bru ved Fåa.
- RV 200 fra Masterud til Riksgrensen får 5 millioner kroner.

Gang- og sykkelveg får 28 millioner kroner i fylket.

Oppland

Veiene i Oppland fylke får tilsammen 59,4 millioner kroner mer i dagens krisepakke.

- E16 mellom Øye og Tyinkrysset får 15 millioner kroner.
- E6 ved Dombås får 7 millioner kroner.
- RV 33 mellom Tobru og Stangstua får 15 millioner kroner.
- E16 ved Bergsund får 6,5 millioner kroner til rensking av fjell.
- E6 ved Elstadkleiva/Ringebu får 1,5 millioner til rastiltak.
- RV 4 ved Bråstad får 1 million til rensking i skjæring.

En rekke veier i fylket får trafikksikkerhetstiltak.

- RV 257 i Heidal får 0,8 millioner.
- RV 33 ved Høljarast får 1 million.
- RV 255 får 0,8 millioner.
- E6 ved Jensbakken får 0,1 million og 0,2 millioner i Nord-Sel.
- RV 15 får 0,5 millioner kroner.
- RV 213 i Lillehammer får 10 millioner til to nye rundkjøringer.

Tilsammen får gang- og sykkelveg i Oppland 59,9 millioner kroner.

Buskerud

I Buskerud er det satt av tilsammen 38,2 millioner kroner til ulike veitiltak.

- E134 Ryghkollen til Mjøndalen får 6 millioner kroner.
- E134 mellom Langebru og Damåsen får 6 millioner kroner.
- RV 23 ved Dagslett får 2,5 millioner kroner og 4,7 millioner ved Bjørnstad - Værpen.
- RV 7 får 7 millioner kroner til midtdeler og 5 millioner kroner ved Gol vest.
- E18 får 4 millioner til strekningen Fosskollen til Kirkelinna, og 3 millioner til rassikring ved Tranbykrysset.

I tillegg settes det av 33 millioner kroner til gang- og sykkelveg i fylket.

Vestfold

I Vestfold er det E18 som får nyte godt av pengene fra regjeringen.

- E18 får 40 millioner til vegprosjektet Sky - Langangen.
- E18 får også 5 millioner kroner til strekningen ved Farriseidet.

Tilsammen er det satt av 15,1 millioner kroner til ulike gang- og sykkelvegprosjekter i fylket.

Telemark

Prosjektet på E18 fra Sky i Vestfold ender opp ved Langangen i Telemark (se over). I tillegg får disse veiene ekstra bevilgninger i Telemark:

- E18 ved Lillegårdskleivene får 3,5 millioner kroner.
- RV 360 får 17 millioner kroner.
- E143 mellom Morgedal og Grønnliheia får 15 millioner kroner.
- RV 37 mellom Miland og Mæl får 3,5 millioner kroner.

Fylket får også 31,5 millioner kroner til ulike gang- og sykkelvegtiltak.

Aust-Agder

Nabofylket i sør får tilsammen 53,5 millioner kroner til veg.

- RV 9 fra Tveit til Langeid får 10 millioner kroner.
- E18 mellom Rannekleiv og Temse får 20 millioner kroner.
- RV 9 Sandfløddtunnelen får 1,5 millioner, mens 4 millioner kroner går til Byklestigtunnelen.
- RV 9 får også 18 millioner kroner til Fennefoss bru.

Tilsammen 23 millioner kroner er satt av til gang- og sykkelveg i fylket.

Vest-Agder

Beveger vi oss videre vestover på sørlandet ser vi at Vest-Agder får 35 millioner kroner til vegprosjekter.

- E39 mellom Flekkefjord og Rogaland får 10 millioner kroner.
- RV 460 ved Vigeland bru får 25 millioner kroner.

Gang- og sykkelveger i fylket får 11 millioner kroner.

Rogaland

Her skal det brukes tilsammen 108 millioner kroner på vegprosjekter.

- E39 Skibadalen får 15 millioner kroner til utbedring.

Det er satt av 24 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Rogaland:
- E39 Vikeså - Bjerkreim får 2 millioner til belysningstiltak.
- E39 Susortprosjekt får 6 millioner kroner.
- Rv 507/510 til omlegging av vegkryss ved Bore får 5 millioner kroner.
- Rv 44/504 til tiltak ved to vegkryss i Hå får 6 millioner kroner.
- E39 utbedring av vegkryss i Ålgård får 5 millioner kroner.

Det er satt av 34 miilioner kroner til gang- og sykkeveg i Rogaland:
- Rv 505 Norheim - Tiome kirke får 3 millioner kroner.
- Rv 543 Ølensvåg får 10 millioner kroner.
- Rv 507 Bore får 4 millioner kroner.
- Hå kommune får 7 millioner kroner til gang- og sykkelveger.
- Rv 46 Vestbø får 7 millioner kroner.
- Rv 47 prosjekter i Karmøy får 3 millioner kroner.

Det er satt av 5 millioner kroner til vedlikehold av tunneler i fylket, og 2 millioner kroner til ny bru på Rv 507 ved Orre.

- Rv 541 ny kjørelem på Buavåg fergekai får 12 millioner kroner.
- Rv 541 ny kjørelem på Langevåg fergekai får 10 millioner kroner.
- Rv 13 ny fergelem på Hjelmeland får 4 millioner kroner.
- Rv 521 ny kjørelem på Kvitsøy får 15 millioner kroner.

Til ulike utbedringstiltak er det satt av 8 millioner kroner til Rv 13 ved Øvre Byrkjedal samt 10 millioner kroner til prosjekter på Rv 13 Kilane – Osberg.

Hordaland

Til vestlandsfylket bevilges det 178 millioner friske kroner til vegprosjekter.

- E16/Rv 13 Vossapakko anleggsstart og utbedring i 2009 får 40 millioner kroner.

Det er satt av 52 miilioner kroner til gang- og sykkeveg i Hordaland:
- Rv 555 Eide - Varland får 15 millioner kroner.
- Rv 57 Alver - Isdalsstø får 10 millioner kroner.
- Rv 546 Hufthamar - Haugland får 6 millioner kroner.
- Rv 564 Mjåtveit - Dalsbø får 5 millioner kroner.
- Rv 565 Heiane - Austrheim får 8 millioner kroner.
- Rv 567 Vatlestrandsfossen får 5 millioner kroner.
- Rv 13 Odda sentrum får 3 millioner kroner.

Det er satt av 23,6 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Hordaland:
- Rv 550 Velure får 0,6 millioner kroner.
- E16 rekkverk langs deler av strekningen får 3 millioner kroner.
- Rv 47/541 Sveio ¨år 5 millioner kroner.
- Rv 565 Alver får 5 millioner kroner.
- Rv 13 Meierisvingen får 10 millioner kroner.

Til rehabilitering av bru ved Dalegården på E16 er det satt av 9 millioner kroner.
Til rehabilitering av bru ved Straumsund Nore på Rv 561 er det satt av 4 millioner kroner.
Til forsterking av bærekonstruksjonen på Sotrabrua på Rv 555 er det satt av 9 millioner kroner.

Til rassikring er det satt av 1,5 millioner kroner til rasgjerde ved Stalheim på E16.
10 millioner kroner til tiltak ved Eitrheimstunnelen nord på Rv 550 samt
9 millioner kroner til tiltak mot ras ved Hetlatunnelen nord på E16.

Det er satt av 8 millioner kroner til ny ferjelem på Utåker ferjekai på Rv 48.
2 millioner kroner til opprusting av venterom og fergekai ved Germundshamn, Våge og Venjaneset på Rv 48, 49 og 552.
Det er satt av 5 millioner kroner til utbetringstiltak ved Utne – Herad på Rv 550 samt
5 millioner kroner til utbedring av smal veg på Ulvikfjellet på Rv 572.

Sogn og fjordane

Vestlandsfylket lenger nord får 137,5 millioner kroner til vegprosjekter.

Rv 60 mellom Innvik og Olden i Stryn kommune får 10 millioner kroner.

Det er satt av 16 millioner kroner til gang- og sykkeveg i Sogn og Fjordane:
- E39 Farsund - Kusslid får 10 millioner kroner.
- Rv 15 Haugland - Haugen får 6 millioner kroner.

Det er satt av 3 millioner kroner til ny bru ved Kvernelva på Rv 604.
1 million kroner til utviding av Hestavollen bru på Rv 13.
2 millioner kroner til ny bru ved Vassenden på E39.
10 millioner kroner til utbedringstiltak ved Sæltun – Stuvane på E16.
1 million kroner til rassikring ved Eid – Kongsnes på Rv 15.
0,5 million kroner til tiltak for rassikring ved Luster – Øksnavika på Rv 55 samt
2 millioner kroner til rassikring ved Ulvsåna på Rv 609.

Det er satt av 20 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på veg i Sogn og Fjordane:
- E16 Nærøydalen får 3 millioner kroner.
- Rv 15 Ytreeidet får 2 millioner kroner.
- Ulike drifts- og vedlikeholdsprosjekter er tildelt 15 millioner kroner.

Møre og Romsdal

Det er satt av 36 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Møre og Romsdal:
Midlene er fordelt med 3 millioner kroner til prosjekt i Apalset (E39),
2 millioner kroner til prosjekt i Verma (E136),
6 millioner kroner til prosjekt i Karvåg (Rv 64),
2 millioner kroner til gangbru ved Blindheimstallen (Rv 60),
6 millioner kroner til prosjekt ved Straumgjerdet – Stonganeset (Rv 60),
3 millioner kroner til prosjekt i Bæverfjord (Rv 65),
2 millioner kroner til et prosjekt ved Futura, Kristiansund (Rv 70),
2 millioner kroner til Sykkelsatsing Sunndalsøra (Rv 70),
2 millioner kroner til prosjekt ved Skarbø skule (Rv 650),
1 million kroner til fortau ved Dalevegen i Ørsta (Rv 655),
3 millioner kroner til gangfelt ved Rørstad (Rv 657) og
4 millioner til prosjekt ved Haukabøen – Julneset.

Det er satt av 10 millioner kroner til vedlikeholdstiltak i tunnel.


Det er satt av 25 millioner kroner til ulike drift- og vedlikeholdsprosjekter for økt trafikksikkerhet:

- 4,7 millioner kroner til ulike tiltak etter trafikksikkerhetsinspeksjon på riksveg 70.
- 1,9 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak på strekningen Melkvika – Kristiansund på riksveg 70.
- 3 millioner kroner til veglys på riksveg 70.

Det er satt av 2 millioner kroner til toalett ved Linge ferjekai (Rv 63).
3 millioner kroner til utbedringstiltak ved Sølsnes ferjekai (Rv 64).
1 million kroner til utbedringstiltak ved Åfarnes ferjekai (Rv 64).
1 million kroner til utbedring av Årvik ferjekai (Rv 61).
11 millioner kroner til utbedring av Mordalsvågen ferjekai (Rv 668).
24 millioner kroner til ny hovedkai ved Halsa (E39) og
13 millioner kroner til utbedring av reserverkai og trafikksikkerhetstiltak ved Kanestraum ferjekai (E39).

Sør-Trøndelag

Det er satt av 59,9 millioner kroner til gang- og sykkelveger i Sør-Trøndelag:
- 11 millioner kroner til prosjekt ved Nordistu – Driva (E6).
- 10,7 millioner kroner til Sykkelsatsing Trondheim.
- 5 millioner kroner til prosjekt ved Oppdal – Hallsetløkka.
- 10 millioner kroner til prosjekt ved Kløft bru (E6).
- 5,2 millioner kroner til prosjekt ved Vinjeøra (E39).
- 13 millioner kroner til prosjekt i Oppdal sentrum (Rv 70).
- 5 millioner kroner til prosjekt ved Svorkmo bru (Rv 700).

Til tiltak mot utforkjøring er det satt av 5 millioner kroner til strekningen Ulsberg – Berkåk (E6) samt 7 millioner kroner til ulike tiltak for trafikksikkerhet på riksveg 3.

Nord-Trøndelag

Det er satt av 52 millioner kroner til tiltak for trafikksikkerhet på veg i Nord-Trøndelag:
- 15 millioner kroner til midtrekkverk/forbikjøringsfelt ved Svemarka (E6).
- 17 millioner kroner til tiltak ved Ligaardkrysset (E14).
- 20 millioner til tiltak mot utforkjøring ved Bjørhusdal (E6).

Til rassikring ved Rautinkammen (Rv 720) er det satt av 10 millioner kroner.
Til utbedring av Bergskleiva (E14) foreslås det å bruke 10 millioner kroner.
Til gang- og sykkelveg ved Stormyra – Meråker (E14) er det satt av 12 millioner kroner.

Nordland

15 millioner kroner er foreslått til vegprosjektet E6 Majavatn i Nordland i Grane kommune.

20 millioner kroner er foreslått til anleggsstart høsten 2009 på riksveg 85 Kåringen – Lødingen.

Det er satt av 50 millioner kroner til utbedringstiltak på E6 i Nordland:
- 25 millioner kroner til hver av strekningene Nevernes – Eiteråga og Eiteråga Messingslett, begge i Dunderlandsdalen.

Til trafikksikkerhetstiltak er det satt av 27 millioner kroner:
- 10 millioner kroner til kryss, avkjørselsanering og gang- og sykkelveg på prosjektet Borg-Leknes (E10).
- 10 millioner kroner til Mjønes Øst (Rv 80).
- 7 millioner kroner til kryss ved Laksfors (E6).

Til gang- og sykkelvegstiltak er det satt av 21 millioner kroner:
- 5 millioner kroner til bruprosjekt ved Trælnes (Rv 17).
- 5 millioner kroner til bruprosjekt ved Sortland Sør (Rv 82).
- 8 millioner kroner til 2 kilometer gang- og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak på Rv 12.
- 3 millioner kroner til gang og sykkelveg på strekningen Førnes – Dalselv (E6).

Til vedlikehold av ferjekaier er det satt av 13 millioner kroner til utskifting av fenderveggen på Kilborghamn ferjekai (Rv 17).
8 millioner kroner til forlenging av ferjebrua på Værøy ferjekai (Rv 80).

Det er lagt opp til å bygge ny ferjebru på ferjekaiene både i Bognes (Rv 85) og Lødingen (Rv 85), henholdsvis for 10 og 15 millioner kroner.
Det er satt av 7 millioner til prosjekt ved Gimsøystraumen bru og 2 millioner kroner til rassikringsprosjekt ved Reinebringen (begge prosjektene er langs E10).

Troms

Det er satt av 20 millioner kroner til vedlikehold av ulike tunnelprosjekter i Troms.

Det er foreslått 22,3 millioner kroner til gang- og sykkelveger:
- 15 millioner kroner til prosjekt ved Gausvik (E10).
- 7,3 millioner kroner til forlengelse av det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i Tromsø ved Kaldfjord (Rv 862).

Til vedlikehold av ferjekaier er det satt av 11 millioner kroner til utskifting av Stornes ferjekai (Rv 867) og
5 millioner kroner til forlengelse av Botnhamn/Brenholmen ferjekai (Rv 862).

Da Breivikeidet bru (Rv 91) er i dårlig forfatning er det lagt opp til å bruke 5 millioner kroner til bru- og vegarbeid på dette prosjektet.

Til trafikksikkerhetstiltak i Finnsnes sentrum (Rv 86) er det foreslått 3 millioner kroner.

Til ulike drift- og vedlikeholdsprosjekter innen trafikksikkerhet er det satt av 20 millioner kroner.

Finnmark

50 millioner kroner er foreslått til vegprosjektet E6 Jansnes – Halselv i Alta kommune.

Det er satt av 30 millioner kroner til utbedringstiltak ved prosjektet Ifjordfjell (Rv 98).

Det er satt av 17 millioner til bruprosjekter:
- 5 millioner kroner til ny Steinvik bru (Rv 98).
- 6 millioner kroner til prosjekt ved Sadasjohka (E6).
- 6 millioner kroner til forskjellig vedlikeholdsarbeid.

Ved Njirran på E6 er 3 millioner kroner satt av til rassikring.

10 millioner kroner er foreslått til vedlikehold av ulike tunnelprosjekter.