a uppstrømmix
a uppstrømmix

Uppstrøm shopper og lever fritt i London

Den tiltalte påstår seg sykemeldt og uteblir fra norsk rett - men finansmannen lever fritt i London.

En luksuriøs Mercedes S 600 L kjører inn i en garasje i London. Nummerskiltet "UP07 TOR" viser at bilen, som ville kostet 2,5 millioner kroner i Norge, tilhører den økokrimsiktede finansmannen Tor Arne Uppstrøm.

Det er tirsdag 6. januar. Dagen før skulle Uppstrøm nok en gang ha møtt i Bergen tingrett.

Fotograf Martin Stenning vet godt hvem Uppstrøm er. I 10 år har han tatt bilder av kjente mennesker som handler på det berømte stormagasinet Harrod's. Etter at Uppstrøm kjøpte leilighet til 23 millioner kroner i nabolaget, har de vært bekjente.

- Han pleier å hilse på meg når han går på Harrod's eller passerer på fortauet, forteller Stenning til TV 2.

Se video i videovinduet øverst.

Alvorlig tiltale

Etter at Uppstrøm deltok i raidet på det tradisjonsrike verftet Mjellem & Karlsen i 2002, viste etterforskningen at selskapet ble tappet for millionbeløp.

Da rettssaken startet, uteble Uppstrøm på grunn av sykdom. Retten får opplyst at han er innlagt på det private psykiatriske sykehuset Capio Nightingale i London.

Høsten 2007 blir forretningspartner Carl Fredrik Seim ble dømt til 5,5 års fengsel. Uppstrøms advokat under raidet, Bertram Vedelser, får to års fengsel. Begge anker dommen.

Uppstrøms frafall er omstridt, men dommeren lar saken gå uten Uppstrøm til stede.

- Vi var jo sammen om det. Jeg følte han var den store sjefen, sier Seim.

Uteblir på nytt

Uppstrøm innkalles til ny rettssbehandling høsten 2008. Retten får opplyst at han på nytt er innlagt ved sykehuset. Siden 24. september skal han ha vært under behandling for depressive lidelser med selvmordstanker.

Leder for rettsmedisinsk kommisjon, Randi Rosenqvist - sier det skal mye til for å ha gyldig fravær.

- Det er en hel del som har depresjoner og selvmordstanker i forbindelse med hovedforhandlingene. Det er ikke i seg selv grunn til ikke å møte.

Offisielt er Tor Arne Uppstrøm frivillig innlag, men legen opplyser at han om nødvendig tvangsinnlegge Uppstrøm dersom han tvinges til å møte i retten.

- De tvangsinnlagte er som regel dårligere enn de frivillig innlagte. Vi har jo mye erfaring på at også tvangsinnlagte kan møte i retten. Det skjer jevnlig i norske domstoler, sier Rosenqvist.

Jevnlig observert

Uppstrøm blir observert flere steder i London etter at han ifølge legen er innlagt.

I slutten av oktober møter journalister fra Bergens Tidende Uppstrøm utenfor sin egen leilighet. Han går uten å snakke med journalistene.

Fotograf Martin Stenning observerer Uppstrøm fleire ganger før jul.

- Jeg vil si jeg har observert ham i snitt hver fjerde kveld. Før jul gikk han på handletur med familien på Harrod's. Han dro ofte på trening. Da bar han alltid en stor bag over skulderen.

TV 2 får bekreftet opplysningene ved treningssenteret. I medlemsregisteret står det at Uppstrøm trente i begynnelsen av desember.

- Vil holde ham tilbake med tvang

8. desember skriver den engelske legen til tingretten:

"Tvinges Tor Uppstrøm til å dra til Bergen, er det alvorlig fare for selvmord."

"Da jeg fortalte Uppstrøm at han må stille i Bergen tingrett, falt humøret betydelig."

Ti dager senere sender dr. Jeremy Pfeffer enda en legeerklæring:

"Uppstrøm er ikke i stand til å forlate sykehuset. Han er under observasjon 24 timer i døgnet."

"Insisterer han på å forlate sykehuset, vil jeg holde ham tilbake med tvang."

- I løpet av de to siste årene, har jeg sett ham jevnlig her i området. Det er ingen lange perioder der han ikke har vært her,

bekrefter Martin Stenning.

Maktesløs rett

Uppstrøm har uteblitt to ganger. Også denne runden tviler retten på sykmeldingen fra den engelske legen hans.

- Jeg har ingen kommentar, sier Pfeffer til TV 2 5. januar.

Den uavhengige og erfarne rettspsykiateren Kjell Noreik har oppnevnt til å vurdere hvor syk Uppstrøm er, og skal onsdag legge fram konklusjonen for tingretten.

- Retten har et selvstendig ansvar for å overprøve sakkyndiges vurderinger. Det er retten som til syvende og sist står ansvarlig for den beslutningen som treffes, mener Asbjørn Strandbakken, professor i strafferett ved Universitetet i Bergen.

Fordi Uppstrøm bor i London, må tingretten eventuelt begjære nordmannen utlevert gjennom det britiske rettssystemet. Dette er tidkrevende og avhenger helt av hvordan sykemeldingene blir vurdert av domstolen i Storbritannia. Anker Uppstrøm kjennelsene, kan saken pågå i årevis.

- Jeg tror ikke folk flest kommer på de smutthullene som måtte være. Her vil en se forskjeller avhengig av hvilken status man har i samfunnet, mener jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Uppstrøms forsvarer, advokat Erling O. Lyngtveit ønsker ikke å kommentere saken.