krisepakke2680 (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)
krisepakke2680 (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)

Krisepakken på vei

Bevilgningene til vedlikehold og bygging av vei øker med 2,3 milliarder i regjeringens krisepakke.

Dette er et av de viktigste tiltakene regjeringen vil presentere mandag, i et forsøk på å dempe en økende arbeidsledighet i anleggsbransjen.

Sykkelveier

Bygging av gang- og sykkelvei er et av satstingsområdene i krisepakken som legges frem mandag. Etter det TV 2 erfarer setter regjeringen av en halv milliard kroner til nye gang- og sykkelveier fordelt på flere av de store byene.

Dermed kan statsminister Jens Stoltenberg være på vei til å innfri et av sine egne valgløfter. I valgkampen i 2005 lovet statsministeren nemlig at det skulle bli langt flere sykkelveier i hovedstaden.

Nye veier

Investeringsmidlene til vei øker totalt med 1,4 milliarder, dersom pengene til gang- og sykkelvei regnes med. Flere konkrete prosjekter blir prioritert.

* E18 Sky - Langangen (i Vestfold og Telemark)

* E6 Majavatn (i Nordland)

* E6 Jansnes - Halselv (i Finnmark)

Økt satsing på infrastruktur skal motvirke lavkonjunkturen. (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)
Økt satsing på infrastruktur skal motvirke lavkonjunkturen. (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)

Etter det TV 2 erfarer kommer det også penger til oppstart av

* Vossapakken (i Hordaland)

* Utbedringer av Rv 3 i Hedmark

* Utbedringer av Rv 9 Setesdalsveien.

Bevilgningene til rassikring øker etter det TV 2 erfarer med 60 millioner kroner.

Mer asfaltering

Det blir også flere asfaltmaskiner å se på veiene i år, enn hva regjeringen opprinnelig plana.

Finanskrisen gjør at bevilgningene til drift og vedlikehold av veinettet økes med 800 millioner kroner i krisepakken. Etter det TV 2 erfarer er rundt 500 av disse millionene øremerket asfaltering.

Samlet øker bevilgingene til veiformål med 2,3 milliarder kroner.

Jernbanen får også litt i mandagens krisepakke, tror TV 2. (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)
Jernbanen får også litt i mandagens krisepakke, tror TV 2. (Foto: Heidi Iversen/Martin Berg Isaksen, © TV 2)

Noe til jernbane

I tillegg kommer samferdselsminister Liv Signe Navarsete til å fremskynde flere utbyggingsprosjekter på jernbanen, blant annet rundt Tønsberg i Vestfold.

Det er også ventet at flere mindre utbedringsprosjekter på skinnegangen får grønt lys, i tilllegg til at det er aktuelt å starte arbeidene med Gjevingåstunnelen i Trøndelag.