sykehus2680 (Foto:  Oddgeir Hanssen/Frode Fimland, © TV 2)
sykehus2680 (Foto: Oddgeir Hanssen/Frode Fimland, © TV 2)

200 årsverk kan forsvinne

Behandling av for mange øyeblikkelige pasienter i fjor kan paradoksalt nok føre til færre hender til å behandle nye pasienter ved Haukeland universitetssykehus.

De er lovpålagt å hjelpe øyeblikkelige pasienter, men sykehus kan tape penger på pasientene dersom de blir for mange. Det har Helse Bergen smertelig fått erfare.

Enorme ekstrautgifter

Vanligvis er det tilnærmet fullfinansiering av gruppen øyeblikkelige pasienter. Men når antallet overskrider det som er i budsjettet må sykehuset selv ta 60 prosent av kostnadene. I fjor behandlet Helse Bergen 3112 såkalte øyeblikkelige pasienter mer enn antatt.

Det førte til ekstrautgifter på 35 millioner kroner, opplyser administrerende direktør, Stener Kvinnsland til TV 2.

Stener Kvinnsland er administrerende direktør i Helse Bergen.
Stener Kvinnsland er administrerende direktør i Helse Bergen.

Med andre ord: Når uventet mange bergensere blir akutt syke, blir Haukeland straffet med en ekstraregning

- Det blir en uforutsigbar størrelse. Det blir mer press i organisasjonen, må kanskje utsette planlagt aktivitet. Og det vil leggepress på økonomien. Fordi det er penger i utgangspunktet som du ikke har.

Ekstraregningen gjorde at underskuddet i fjor vokste. Til sammen er det anslått at Helse Bergen gikk om lag 200 millioner kroner i minus. Underskuddet må tjenes inn i år.

sykehus1680
sykehus1680

Samtidig vil de ansatte trolig bli pålagt å spare nesten 100 millioner kroner. Dermed står 200 årsverk i fare ved sykehuset. Det endelige budsjettet for 2009 skal vedtas på et styremøte i Helse Bergen neste fredag.

Pasientene er trygge

Sykehusdirektøren understreker at selv om årsverk trolig må kuttes, skal pasientene rammes minst mulig.

- En kan kanskje merke at det er større press og et større tempo og dermed noe mindre tid til den enkelte, men vi skal unngå at det går ut over folks liv og helse, sier Kvinnsland.

De ansatte frykter derimot at spareprosessen vil ramme pasienter.

- Vi skal kutte 100 mill direkte på personal. En stor andel, kanskje 90 prosent går direkte på sykepleiere, legerer. Dette vil ramme pasientbehandling. Vi frykter lengre ventetid og dårligere behandling, forklarer Kjell Vikenes i overlegeforeningen ved Helse Bergen.

- Rammevilkårene må endres

Tirsdag denne uken var Kjell Vikenes, tillitsvalg i Overlegeforningen ved Helse Bergen, i Oslo for å orientere leder for Stortingets helsekomité og Helsedepartementet om saken.

- Det må lønne seg å behandle øyeblikkelig hjelp-pasienter. Det er de sykeste, men dem med sterkeste pasientrettigheter, sier Vikenes.

Han håper rammevilkårene på sikt kan endres. Helsedepartementet sier at de lytter til henvendelsen, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Leder av Stortingets helsekomité, Harald Tom Nesvik vil nå ta opp saken med helseminister Bjarne Håkon Hanssen.