Oslos hovedgate, Karl Johan, er en eneste stor byggeplass. (Foto: Roald Berit/SCANPIX)
Oslos hovedgate, Karl Johan, er en eneste stor byggeplass. (Foto: Roald Berit/SCANPIX)

Skyhøye forventninger til krisepakken

Kommunalministeren mener kommunenes krav er urealistiske.

- De som tror at de vil få alle løst alle oppgaver de kan peke på i kommunene, blir skuffet på mandag, sier kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Hun sikter til brevene som kommunene har sendt til regjeringen med forslag til strakstiltak mot finanskrisen.

Ber om flere titall milliarder

Det er betydelige summer kommunene ber om for å lette finanskrisen. Til sammen har de fem største bykommunene gjort klar prosjekter til en verdi av over 23,5 milliarder kroner om pengene kommer på bordet.

Det største kravet kommer fra Trondheim, som ber om hele 13 milliarder kroner for å redusere konsekvensene av finanskrisen og øke aktivitetsnivået i kommunen.

Oslo sier de kan igangsette prosjekter til en verdi av åtte milliarder, mens Bergen ber om 1,3 milliarder kroner.

Tromsø og Stavanger ber om henholdsvis 917 millioner og 320 millioner kroner.

Se detaljerte tall og tiltak lenger ned i saken.

- For høye forventninger

Kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa mener at flere av kommunenes krav er lite realistiske:

KleppaOK
KleppaOK
- Når det er kommuner som ber om milliardbeløp, ser det ikke ut til at alle kravene vil bli innfridd, sier Kleppa.

Hun påpeker at meningen med pakken ikke er å løse alle problemene kommunene har:

- Vi skal dempe virkningene av finanskrisen. Det betyr at vi har behov for strakstiltak og må koble uløste oppgaver til ledige hender, forteller Kleppa.

Forventer ikke å få alt

Trondheim kommune sier at det viktigste med deres krav på 13 milliarder kroner er å vise fram alt som trengs å gjøres i byen.

- Vi har en liste på totalt 13 milliarder kroner fordi det er viktig å vise det store spennet i klare prosjekter som det er behov for å få gjennomført i Trondheim, sier Tone Aglen, kommunalråd i Trondheim kommune.

Hun sier at de ikke venter å få hele beløpet:

- For oss er det viktig å vise fram alt det er mulig å gjøre og alt det er nødvendig å gjøre i Trondheim. Men vi må jo si at vi ikke venter å få hele beløpet, sier hun

Også Bergen kommune tviler på at de får innvilget alt de har søkt om, men at kravet deres ikke er urealistisk.

Bergen2OK
Bergen2OK
- Det er store sprang i forventningene til hvor stor pakken blir. Vi mener det er en realistisk liste vi har kommet med, men tror ikke vi kommer til å få dekket alt, sier Christine Meyer, finansbyråd i Bergen.

Håper på tilskudd

Både Trondheim og Tromsø presiserer i sine brev at de har store låneopptak. Dette gjør at det er viktig at for dem at redningspakken ikke kommer som lån, men som tilskudd.

- Det er helt avgjørende for oss at store deler av pakken kommer i form av tilskudd, ikke som lån. Hvis ikke kan vi havne i en situasjon hvor vi ikke har råd til å ta imot pakken, sier Aglen.

Her er de konkrete investeringsplanene til de forskjellige kommunene:

Oslo

Oslo kommune har planlagt prosjekter til en verdi av 30 milliarder kroner over de neste fire årene. Disse skal kommunen finansiere selv.

I tillegg skriver de at de har prosjekter til en verdi av åtte milliarder kroner klare, hvis de får penger av regjeringen.

Oslo trekker fram at akutt vedlikehold av skoler og eldreomsorg er spesielt viktige oppgaver som de vil satse med statlig støtte.

Oslo kommunes investeringsliste (uten statsfinansierte strakstiltak) ser slik ut:

Skolebygg: 11,04 milliarder

Omsorgsboliger og sykehjem: 1,67 milliarder

Barnehager: 3,24 milliarder

Kommunale utleieboliger: 0,82 milliarder

Samferdsel/kommunaltekniske anlegg: 7,32 milliarder

Kirke, kultur, idrett og friluftsliv: 2,56 milliarder

Byutvikling: 1,41 milliarder

Øvrig (inventar, IKT, maskiner etc.): 0,74 milliarder

Se detaljert investeringsliste her.

Bergen:

Bergen kommune mener at de kan sette i gang strakstiltak som krever 1,3 milliarder kroner i overføringer fra staten.

Det viktigste for Bergen kommune bygge nye boliger for psykisk utviklingshemmede. En annen viktig prioritet er å pusse opp skolene.

Bergen kommunes investeringer i strakstiltak ser slik ut:

Skolebygg: 581 millioner

Barnehagebygg: 30,5 millioner

Kulturbygg: 47,6 millioner

Idrettsbygg: 50,5 millioner

Administrasjonsbygg: 118,7 millioner

Utleiebygg: 27,1 millioner

Helsebygg: 85,5 millioner

Sosialboliger: 223,8 millioner

Byutviklingstiltak: 167 millioner

Se detaljert investeringsliste her.

Trondheim

Trondheim kommune ber totalt om 13 milliarder kroner fra regjeringen. De har laget en lang liste over konkrete prosjekter som kan fullføres innen 2012 og motvirke arbeidsledighet.

I sitt brev til regjeringen, skriver de at de vil prioritere vedlikehold av skoler, idrettsanlegg, sosial boligbygging samt et nybygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag ved Kalvskinnet.

Trondheim kommunes investeringsliste ser slik ut:

Skole: 1,65 milliarder

Barnehage: 0,42 milliarder

Idrett, kultur, kirke: 1,15 milliarder

Vei og infrastruktur: 3,41 milliarder

Fylkeskommunale skoleprosjekter: 1,04 milliarder

NTNU og HIST: 3,28 milliarder

St. Olavs Hospital: 0,95 milliarder

Øvrige prosjekter: 0,06 milliarder

Se detaljert investeringsliste her.

Stavanger

Stavanger ber om til sammen 320 millioner kroner. De vil særlig øke volumet på drift- og vedlikeholdsoppgaver. Til sammen vil økt vedlikehold koste 260 millioner kroner.

I tillegg vil de framskynde prosjekter innenfor vei, park og idrett til en samlet verdi av rundt 50-60 millioner kroner.

Av de 260 millioner kronene Stavanger kommune vil bruker på vedlikehold og drift, ser utgiftslisten slik ut:

Kommunale boliger: 50 millioner per år

Idrettsbygg: 124 millioner

Barnehager: 16,5 millioner

Skoler: 27,5 millioner

Sykehjem: 22 millioner

Andre bygg: 23,5 millioner

Andre tiltak: 12 millioner

Se detaljert investeringsliste her.

Tromsø

Totalt ber Tromsø om 917 millioner kroner til prosjekter de kan fullføre de neste to årene for å komme over kneika.

I sitt brev til regjeringen legger de vekt på at de har en belåning per innbygger som er dobbelt så høy som landsgjennomsnittet. Dette gjør det ekstra viktig med bevilgninger mener Tromsøpolitikerne.

Tromsø kommunes investeringsliste ser slik ut:

Skolebygg: 194 millioner

Oppgradering av kommunale bygninger: 105 millioner

Veier: 25 millioner

Omsorgsboliger: 100 millioner

Idrettsanlegg: 250 millioner

Nordområdemuseum: 200 millioner

Andre investeringer: 18 millioner

I tillegg har Tromsø flere prosjekter som de ikke har estimert kostnaden av ennå.

Se detaljert investeringsliste her.

Mer innhold fra TV 2