Stortingspresident Thorbjørn Jagland ( til venstre) og utvalgsleder Asbjørn Kjønstad under pressekonferansen om granskingen av stortingspensjonene i Eidsvollsgalleriet på Stortinget torsdag (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)
Stortingspresident Thorbjørn Jagland ( til venstre) og utvalgsleder Asbjørn Kjønstad under pressekonferansen om granskingen av stortingspensjonene i Eidsvollsgalleriet på Stortinget torsdag (Foto: Larsen, Håkon Mosvold/SCANPIX)

Bondevik og Brundtland fikk for mye pensjon

Uriktig utbetaling til seks personer.

Torsdag formiddag overleverte granskningsutvalget, ved leder Asbjørn Kjønstad, professor i sosialrett ved Universitetet i Oslo, to rapporter til stortingspresident Thorbjørn Jagland.

Kl 16.45 var det klart for pressekonferanse på Stortinget.

- Jeg er lettet over at vi har fått klarhet rundt dette, og en gjennomgang av praksis, sa Jagland under åpningen av pressekonferansen. Han fortalte at 44 saker er gjennomgått, og utvalget har funnet ut at seks personer har tjent for mye i forhold til mottatt pensjon.

To tidligere statsministre

- Det er Kjell Magne Bondevik (Krf), Gro Harlem Brundtland (Ap), Magnus Stangeland (Sp), Anders Talleraas (H) , Thor-Eirik Gulbrandsen (Ap) og Tore Austad (H) som har tjent for mye i forhold til pensjonen. Stortingspresidenten ville ikke uttale seg noe om enkeltsakene eller beløpene, men har avklart med de seks personene at navnene offentliggjøres.

- Når det gjelder de tidligere statsministrene var det snakk om uriktig pensjonsutbetaling i to måneder for Bondevik og tre måneder for Brundtland, sa Jagland til pressen.

Kjønstad understreker at det ikke har vært opp til utvalget å bestemme hva en eventuell straffereaksjon vil være.

- Pensjonsstyret vil i henhold til loven fremlegge saken for de personen de gjelder, og når det gjelder strafferettslige reaksjoner har riksadvokaten blitt bedt om å holdes orientert. Så da ligger saken hos Riksadvokaten, sier Jagland.

Jagland fikk kritikk under pressekonferansen for å ikke ville legge frem flere detaljer rundt de sakene det gjelder.

Rapporten består av en hemmelig del på 160 sider, og en generell del på rundt 250 sider. Kjønstad begrunner den hemmelige delen med hensyn til personvernet.

I tillegg til Kjønstad har utvalget bestått av studierektor Bror Petter Gulden, Institutt for regnskap, revisjon og jus ved BI, Anne Käte Grøholt, direktør/seksjonsleder med ansvar for alt pensjonsoppgjør og forvaltning av pensjonsregelverket for medlemmene i KLP. Utvalgssekretær var statsautorisert revisor, advokat Helge Skogseth Berg.

Les hele rapporten her