Selv ikke vestlandsfylkene holder stand mot trenden.

Tall fra Grunnskolenes informasjonssystem viser at det er blitt 2000 færre nynorskelever bare det siste året, skriver Bergens Tidende.

I løpet av de siste ti årene er det blitt 41.000 flere elever med bokmål som hovedmål, mens tallet på nynorskelever har sunket med 6000.

- Vi som er glade i nynorsken må innse at mange tenker at framtida ligger i bokmålet. Dette er ei utvikling vi må greie å snu, sier Jens Kihl, leder for Norsk Målungdom.

Hordaland er fylket med flest nynorskelever, men også her er tendensen tydelig. Mens det i 1992 var nynorskflertall i Hordaland, har i dag seks av ti elever i fylket bokmål som hovedmål.

Kihl mener den største utfordringen for nynorsken er det faktum at folk i stor grad flytter fra nynorsk- til bokmålskommuner. En annen forklaring kan være manglende tilrettelegging i skolen. (©NTB)