Regjeringen680 (Foto: Scanpix)
Regjeringen680 (Foto: Scanpix)

- Et dårlig år for regjeringen

Hele fire statsråder får terningkast én når politisk redaktør i TV 2, Stein Kåre Kristiansen, deler ut karakterboka 2008 for regjeringen.

Statsminister Jens Stoltenberg og mannskapet hans har et tøft og vanskelig år bak seg. Jeg har i samarbeid med politisk avdeling i TV 2 gått igjennom og vurdert regjeringens samlede innsats, og hvordan hvert enkelt av regjeringens medlemmer har gjort jobben sin i 2008.

Resultatet ble dårlig, med et snitt på under 3.

Hele fire statsråder får terningkast én. Bare tre får terningkast fem. Ikke en gang havnet terningen på seks.

Hva slags karakterer mener du regjeringen og statsrådene fortjener? Diskuter under.

KARAKTERBOKA 2008

Regjeringen680 (Foto: SCANPIX)
Regjeringen680 (Foto: SCANPIX)

REGJERINGEN - TERNINGKAST 3

To statsråder ut døra etter mye rabalder. Tre dissenser. Bråstopp i klimasatsingen, sendrektighet i håndteringen av finanskrisen – og økende problemer i helsesektoren, i kommunene og i utdanning og forskning.

2008 har vært et dårlig år for den rød-grønne regjeringen.

Barneombudssaken

For å rette opp den politisk pinlige situasjonen Jens Stoltenberg hadde satt seg selv i, ved å etablere et regjeringsapparat nærmest blottet for folk med innvandrerbakgrunn, utnevnte Jens Stoltenberg i oktober 2007 Manuela Ramin-Osmundsen til jobben som barne- og familieminister.

Det holdt i fire måneder. Etter dager og uker med politisk belastende surr, bråk, halvsannheter og fortielser i forbindelse med utnevnelsen av nytt barneombud, mistet Ramin-Osmundsen sjefens tillit – og måtte gå.

Farvel til Haga

Fire måneder senere forsvant Åslaug Haga samme vei – etter hva som framsto som en kraftig kollisjon mellom liv og lære. Hun surret det enda mer til for seg selv ved måten hun håndterte kritiske spørsmål om ulovlig oppsatt brygge i Nordfjord, utleie av stabburet i Ås og uavklarte skattespørsmål på.

Hun ble en belastning for regjeringen, helsen sviktet og hun hadde bare et mulighet situasjonen var: Hun måtte gå.

Men før bråket rundt Haga startet, var hun definitivt et av regjeringens aller sterkeste kort. Hun var en av arkitektene bak det rød-grønne regjeringsprosjektet. Hun jobbet tett, nært og godt sammen med Jens i det såkalte underutvalget. Og hun var åpenbart den partilederen i regjeringen som fram til hun gikk av hadde fått størst gjennomslag for sitt partis politikk.

Ryddegutten tok over

Haga ble erstattet med Lars Peder Brekk. Det styrket ikke regjeringen. Det gjorde totalt sett heller ikke de rokkeringene i regjeringen Jens gjennomførte – selv om det var et smart, men helt nødvendig trekk å sette ryddegutten Bjarne Håkon Hanssen inn i det skakkjørte helsedepartementet etter Sylvia Brustad.

Finanskrisens håndtering

Så slo plutselig finanskrisen inn som en voldsom politisk høststorm over landet. Vindkastene stanset nærmest øyeblikkelig Frps sig fremover på meningsmålingene. Og ga først og fremst AP ny vind i seilene.

Men regjeringen klarte likevel å surre bort tidlige politiske gevinster av den første håndfaste krisepakken. Surret rundt notatene stabssjef Karl Eirik Schjøtt-Pedersen skrev etter telefonsamtaler med DnB-Nor-sjef Rune Bjerke og det ubehagelige gjensynet med sosialdemokratiets maktutøvelse gjennom tvilsomt kompis-samrøre ble belastende for Jens og mannskapet hans.

Både opposisjonen og næringslivet har kritisert regjeringen i kraftige ordelag for å trekke beina etter seg og være altfor passive i håndteringen av finanskrisen. Med rette.

Totalt sett får regjeringen terningkast 3 for sin innsats i 2008. En svak treer.

Jens680 (Foto: SCANPIX)
Jens680 (Foto: SCANPIX)

STATSMINISTER JENS STOLTENBERG, AP

Grovt sagt har det vært sånn i tre år at diskusjonen rundt regjeringen har dreid seg om SV’s nederlag og Sps seiere. Ap har stort sett vært usynlig. Og Jens Stoltenberg har vært fraværende og svak som sjef.

Sånn var det også første halvdel av 2008. Men noe har skjedd. Noe har skjedd med Jens. Selv om både han og regjeringen hans med rette kritiseres for sendrektighet i håndteringen av finanskrisen, tyder på at Jens har gjenfunnet handlekraften sin.

Han skar igjennom, viste handlekraft og beslutningsdyktighet i asylpolitikken, i forhold til tjenestedirektivet og når det gjaldt kjøp av nye jagerfly.

Beslutningene førte til dissenser, intern uro og problemer for regjeringen – men de har gjort AP mer synlig i regjeringssamarbeidet, og Jens mer kraftfull som sjef.

Og de gjør at Jens siger opp til terningkast 4 som regjeringssjef.

Kristin680 (Foto: SCANPIX)
Kristin680 (Foto: SCANPIX)

FINANSMINISTER KRISTIN HALVORSEN, SV

Til tross for at SV på vesentlige politikkområder knapt nok er til å kjenne igjen etter tre år i regjering, står Kristin Halvorsen fjellstøtt i eget parti. Det gjør hun også til tross for alle nederlag og manglende gjennomslag for SV’s politikk.

SV og partilederen sitter i en regjering som fører krig i Afghanistan, er med på kjøp av amerikanske jagerfly og er sterkt medansvarlige for at regjeringens miljøtroverdighet er i fritt fall. I tillegg til politiske pinligheter knyttet til mangel på satsing på forskning og høyere utdanning.

Kristin Halvorsen fremstår som stadig tryggere i jobben som finansminister. Hun fremstår derfor også med større autoritet som fagminister for finanser i krise enn noen ville ha trodd for tre år siden.

Tryggere, men for treg, ifølge fagmiljøer og opposisjon. Derfor blir terningkastet 3.

Liv680 (Foto: SCANPIX)
Liv680 (Foto: SCANPIX)

SAMFERDSELSMINISTER LIV SIGNE NAVARSETE, SP

Hun er regjeringens hissigpropp. Det skapte da også problemer for henne i stortingssalen. Hun har fungert bra som samferdselsminister for partiet sitt, men har en arbeidsform og en væremåte som har gjort henne utrolig lite populær i samarbeidspartienes stortingsgrupper – spesielt i AP-gruppen.

Men hun får gjennomslag og hun står sterkt både utad og blant sine egne. Terningkastet blir 4.

Jonas680 (Foto: SCANPIX)
Jonas680 (Foto: SCANPIX)

UTENRIKSMINISTER JONAS GAHR STØRE, AP

Dette er året da han for alvor entrer norsk innenrikspolitikk, etter å ha sagt ja til fjerdeplassen på Oslo Ap’s stortingsvalgliste. Det kan være et tegn på at Støre har ambisjoner om en dag å overta etter Jens Stoltenberg som partileder og statsminister.

Støre er den av statsrådene som kommer nærmestes en sekser på terningen, men må få trekk for tidvise problemer i forhold til Stortinget – som etter hjemkomsten fra Afghanistan og terroranslaget mot Serena Hotell.

Regjeringens flinkis – men kanskje litt kjedelig? Ellers fint lite å trekke for. Terningkast 5.

Tora680
Tora680

FORSKNINGS- OG HØYERE UTDANNINGSMINISTER TORA AASLAND, SV

Hun kom inn i regjeringen for å løfte satsing på kunnskap og forskning. Siden har ingen sett noe, verken til henne eller satsingen.

Terningkast 1.

Magnhild680 (Foto: SCANPIX)
Magnhild680 (Foto: SCANPIX)

KOMMUNALMINISTER MAGNHILD MELTVEIT KLEPPA, SP

Traust og kjedelig og langt mindre markant i jobben enn forgjengeren, Åslaug Haga. Kommunesektoren sliter. Et pluss at hun fulgte hjertet og lyttet til sønnen da hun overraskende ga sin støtte til homoekteskap.

Terningkast 2.

Anne680 (Foto: SCANPIX)
Anne680 (Foto: SCANPIX)

FORSVARSMINISTER ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN, AP

Men SV i regjering, har forsvarsministeren i utgangspunktet langt større problemer innad i regjeringen enn hun har i forhold til opposisjonen. Det er utfordringer hun åpenbart har mestret bra, både når det gjelder Afghanistan-engasjementet og kjøp av jagerfly.

Hun er blid, åpen, men fortsatt temmelig anonym. Terningkast 4.

Erik680 (Foto: SCANPIX)
Erik680 (Foto: SCANPIX)

MILJØ- OG UTVIKLINGSMINISTER ERIK SOLHEIM, SV

Som utviklingsminister er Erik Solheim en kraft og nærmest alle steds nærværende. Som miljøvernminister er han en stor skuffelse. Miljøsatsingen er satt på vent. Det er belastende for ham som fagminister, det er belastende for miljøpartiet SV og det er belastende for hele det rød-grønne prosjektet.

Derfor når ikke Solheim høyere enn terningkast 2.

Lars680 (Foto: SCANPIX)
Lars680 (Foto: SCANPIX)

LANDBRUKSMINISTER LARS PEDER BREKK, SP

Han ble utnevnt til statsråd i juni. Siden har ingen sett ham. Det kan vanskelig bli mer enn terningkast 1.

Dag680 (Foto: SCANPIX)
Dag680 (Foto: SCANPIX)

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSMINISTER DAG TERJE ANDERSEN, AP

Han viste handlekraft i asylpolitikken, selv om heller ikke han har klart å kaste ut Mulla Krekar. Generelt sett er han er solid og trygg politisk håndverker, men han har ikke slått til i den grad det var grunn til å forvente. Statsråd Andersen er mer anonym enn han burde, og fremstår som en litt midt-på-treet statsråd. Da blir terningkastet 3.

Bjarne680 (Foto: SCANPIX)
Bjarne680 (Foto: SCANPIX)

HELSE- OG SOSIALMINISTER BJARNE HÅKON HANSSEN, AP

Han er åpenbart Jens og regjeringens beste kort –æ ved siden av Jonas Gahr Støre. Han er handlingsdyktig, troverdig, åpen og jovial. I sum egenskaper som skal til for å lykkes som politiker og statsråd.

Derfor ble han også satt på den vanskelige jobben som ryddegutt i helsedepartementet. Det er en uriaspost. Men Jens forsto at det ville være håpløst å vinne valget hvis han ikke byttet ut Sylvia Brustad.

Resultatet av ryddejobben vil ikke vise seg før neste år. Da lever Hanssen farlig. Men så langt holder det til en klar femmer.

Knut680 (Foto: SCANPIX)
Knut680 (Foto: SCANPIX)

JUSTISMINISTER KNUT STORBERGET, AP

Han er en av de statsrådene som kan komme til å forsyne opposisjonen med de beste valgkampsakene i 2009 – hvis han ikke klarer å skape ro og orden i politiet. Og i gatene nattetid i de store byene.

Han fremstår på mange måter som en justispolitisk vannloppe, som farer over store flater og mange medier i en voldsomt tempo – uten at det skjer så alt for mye. Delvis med soningskøene som et hederlig unntak.

Regjeringens desidert største pratmaker får terningkast 3.

Trond680
Trond680

KULTURMINISTER TROND GISKE, AP

Han er den sterkeste og mest handlekraftige kulturministeren Norge noen gang har hatt. Og det sier ikke så rent lite. Blant forgjengerne er både Åslaug Haga og Valgjerd Svarstad Haugland. Hans største sak i år, har vært det vellykkede statskirkeforliket.

Han er også en politisk slugger som Jens gjerne sender i krigen når regjeringen eller partiet er ute og kjører. Han er mer troverdig som en mulig fremtidig leder av AP og statsministerkandidat i dag, enn han var før han gikk inn i regjeringen.

Giske har gjort seg fortjent til terningkast 5.

Sylvia680 (Foto: Scanpix)
Sylvia680 (Foto: Scanpix)

NÆRINGSMINISTER SYLVIA BRUSTAD, AP

Hun var så dårlig som helseminister at Jens måtte skifte henne ut med Bjarne Håkon Hanssen. Hun hadde åpenbart gått trøtt, og også bestemt seg for å si nei til gjenvalg til Stortinget.

Hun burde fått lov til å slippe en ny runde i regjering Det er helt uforståelig at statsministeren ga henne ny tillit og lot henne overta næringsdepartementet. Hun var en gang lovende, men innfridde aldri. Terningen havner på 1.

Heidi680 (Foto: Scanpix)
Heidi680 (Foto: Scanpix)

FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSMINISTER HEIDI GRANDE RØYS, SV

Hun satte foten ned for politiaksjonistene. Det sikrer en toer på terningen. Ellers er det fint lite å rapportere om. En av de mest usynlige ved kongens bord.

Terje680 (Foto: Scanpix)
Terje680 (Foto: Scanpix)

OLJE- OG ENERGIMINISTER TERJE RIIS-JOHANSEN, SP

Han var god som landbruksminister, og klarte blant annet å gjennomføre et landbruksoppgjør som bøndene var rimelig godt fornøyd med. Bare det en sjelden bragd. Men han er stort sett borte vekk i sitt nye departement. De gangene han synes, er han fremme med famlende og dårlige bortforklaringer av hvor klimapolitikken og satsingen på alternativ energi er blitt av. Det kan vanskelig bli mer enn en toer.

Anniken680 (Foto: Scanpix)
Anniken680 (Foto: Scanpix)

BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER ANNIKEN HUITFELDT, AP

Hun fremstår kort sagt som en kjedelig flinkis, som det var store forventninger til, men som er blitt overraskende anonym som statsråd. Inntrykket av henne ble sterkt skjemmet av en utrolig klossete start på statsrådsgjerningen. I likhet med sin forgjenger snublet hun håndteringen av barneombudet. Hun får terningkast 2.

Solhjell680 (Foto: Scanpix)
Solhjell680 (Foto: Scanpix)

KUNNSKAPSMINISTER BÅRD VEGARD SOLHJELL, SV

Han fremstår på ingen måte som noen politisk urkraft i statsrådsstolen, men er bedre enn sin forgjenger. Han fremstår som en politisk nerd som ennå ikke helt fyller statsrådsdressen sin. Solhjell fungerte langt bedre i sin forrige jobb som SV-statssekretær på Statsministerens kontor. Det tidligere skole- og lærerpartiet SV får det fortsatt ikke helt til, heller ikke med Solhjell i dette departementet. Han får terningkast 3.

Helga680 (Foto: Scanpix)
Helga680 (Foto: Scanpix)

FISKERIMINISTER HELGA PEDERSEN, AP

Hun er lyset som sloknet. Hun ble håndplukket av Jens som nestleder i partiet, og som fiskeriminister. Og hun ble lansert som partiets kronprinsesse, neste leder, neste statsminister, den nye Gro. Ingen snakker om det lenger.

Det kan bare være spørsmål om tid før hun mister nestledervervet. Terningkastet blir 1.