Vekselbanken førstemann ut

Først ut med å kutte boliglånsrenta er Vekselbanken på Voss.

Voss Veksel- og Landmandsbank ASA har allerede vedtatt å redusere renten på innskudd og utlån med inntil 1,75%.

Forventer at de andre følger

- Vi har ikke kuttet som de andre banken gjorde i forrige uke, så nå fulgte vi rentekuttet fra Norges Bank for å regulere oss til det nivået vi forventer de andre bankene vil legge seg på etter hvert, sier fungerende banksjef Einar Larsen, til tv2nyhetene.no.

- Vi forventet et kutt i styringsrenta på 1 - 1,5 prosent. Når det ble såpass mye mer enn det, regner vi med at de andre bankene vil kutte boliglånsrenta tilsvarende, sier han.

På nye utlån blir endringene gjeldende fra torsdag 18. desember. Eksisterende lån og innskudd blir regulert fra 15. januar 2009.

Beste boliglånsrente i denne banken blir da 5,05%.

Regn ut din nye rentehverdag her.

Nordea og Hol sparebank også raske

Litt senere satt også Nordea ned renten på boliglån med 1,75 prosentpoeng, melder Nettavisen .

- Bakgrunnen er utviklingen i pengemarkedsrentene og signalene fra Norges Banks hovedstyre i forbindelse med rentebeslutningen 17. desember 2008. Pengemarkedsrentene har sunket mye den siste uken, og i dag har Norges Bank besluttet å kutte styringsrenten med 1,75 prosentpoeng. Det er positivt for våre boliglånskunder. Ved å avvente situasjonen og informasjonen fra Norges Bank har vi nå et bedre beslutningsgrunnlag. Derfor setter Nordea ned boliglånsrenten med hele 1,75 prosentpoeng. Beste boliglånsrente blir dermed 4,65 prosent nominelt, sier konserndirektør og leder for bankvirksomheten i Norge, Anne Stärk-Johansen.

Renteendringen skjer med virkning fra 22. desember for nye lån, og fra 28. januar 2009 for innskudd og lån til eksisterende personkunder.

Hol Sparebank kutter

Som følge av Norges Banks renteendring, har Hol Sparebank besluttet å sette ned renten på lån og innskudd med inntil 1,75 %-poeng. Laveste boliglånsrente blir etter dette 5,30 % nominell.

Renteendringen gjøres gjeldende fra 7. januar 2009 for nye og løpende lån, samt innskudd, skriver de i en pressemelding.

Sogn Sparebank følger

«Som følgje av renteendringa til Norges Bank, har Indre Sogn Sparebank vedteke å setja ned renta på lån og innskot med inntil 1,70 %-poeng frå 06.01.2009 på lån og kredittar.

Lågaste nominell bustadrente blir etter det 4,95 %. Renteendringa gjeld frå 03.02.2009 for innskot», skriver de i pressemeldingen.

DnB NOR kutter også

Landets største bank, DnB NOR, setter ned renten på boliglån med 0,85 prosentpoeng. Banken har satt ned renten med til sammen 1,85 prosentpoeng til personkunder i løpet av desember.

Beste boliglånsrente blir på 4,60 prosent. For nye lån vil rentenedsettelsen tre i kraft fra 23. desember og fra 25. januar for eksisterende lån, melder NTB.

- Denne nedgangen og de klare forventningene om ytterligere rentenedgang, gjør at vi nok en gang er raske med å sette ned renten til våre kunder, sier konserndirektør for personmarkedet Åsmund Skår i en pressemelding.