gjedrem_sumo
gjedrem_sumo

Regn ut din nye rentehverdag

Sentralbanksjef Svein Gjedrem satt styringsrenta ned til tre prosent. Bruk vår kalkulator for å finne ut hva det betyr for deg.

Det var knyttet stor spenning til kunngjøringen fra hovedstyret i Norges Bank fra dagens rentemøte, og forventningene om kutt var store. I forkant var spådommene kutt på 0,75 til 2 prosentpoeng.

Kl 14 bekreftet Norges Bank at styringsrenten settes ned med 1,75 prosentpoeng til 3,00 prosent. Dette er det største rentekuttet under Svein Gjedrems regime.

Sett at banken din følger etter Gjedrem og kutter renta tilsvarende, kan dagens rentekutt få store konsekvenser for din økonomi. Husholdninger med 2 millioner kroner i lån kan spare over 25.000 kroner - da er nedsatt skattefradrag trukket fra.

Sjekk hva rentenedsettelsen betyr for deg - nederst i artikkelen

Vi må tilbake til september 2006 for å finne et tilsvarende lavt rentenivå.

- Siden utgangen av oktober er utsiktene for veksten ute og hjemme betydelig svekket. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en uttalelse onsdag.

Oljeprisene har falt

Norges Bank påpeker at verdensøkonomien er i en kraftig nedgangskonjunktur, og at styringsrentene i mange andre land er satt ned, i tillegg til at oljeprisene har falt. Norske bedrifter forventer fall i produksjonen og sysselsettingen de kommende kvartalene.

Ifølge Qvigstad er prisveksten på vei ned, mens kronekursen har vært svakere enn ventet. Den lave kroneverdien bidrar til å dempe utslagene på norsk økonomi av konjunkturnedgangen i verdensøkonomien.

Redusert inflasjonsfare

- Risikoen for en markert lavkonjunktur i norsk økonomi har økt. Samtidig er faren for at inflasjonen fremover skal bli for høy redusert. Både hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt inflasjonsmålet og hensynet til å stabilisere utviklingen i produksjon og sysselsetting taler for at renten settes ned vesentlig, sier Qvigstad.

På kalkulatoren under kan du se hvordan din nye rentehverdag vil være dersom bankene følger etter.