tv vest_680 (Foto: SCANPIX)
tv vest_680 (Foto: SCANPIX)

Politisk reklame lovlig

TV Vest vant over den norske stat i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg i striden om politisk TV-reklame.

Etter å ha kjempet en lang kamp i norske rettsinstanser, har TV Vest vunnet fram i Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Retten kom frem til at forbudet mot politisk reklame i fjernsynet krenker ytringsfriheten. TV Vest er nå en del av Aftenbladet Multimedia.

I forbindelse med kommunevalget i 2003 viste TV Vest tre reklamesnutter for Rogaland Pensjonistparti. For dette mottok de en bot på 35.000 kroner, som de nektet å vedta. Etter å ha tapt i både lagmannsretten og høyesterett, klaget tidligere sjefredaktør Per Fjeld, den norske stat inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- En riktig avgjørelse

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Edgar Kokkvold, sier til tv2nyhetene.no at han ikke er overrasket over dommen, og at det er en riktig kjennelse.

- Hele det offentlige rom er allerede full av politisk reklame. Avisene er det i valgtider, og det henger plakater i bybildet. Da er det meningsløst at det ikke skal være mulig med politisk reklame i fjernsynet, sier han.

kokkvold_680 (Foto: TV 2)
kokkvold_680 (Foto: TV 2)
Kokkvold mener frykten for politisk reklame henger igjen fra en tid der fjernsynsmediet hadde en mer dominerende plass i samfunnet.

- Det blir meningsløst å si at ytringsfriheten skal gjelde i det offentlige rom, med unntak av det største mediet. Det er ulogisk, sier han.

Ved å forby politisk reklame mener Kokkvold også at politikkens renommé sidestilles med tobakk, alkohol og andre rusmidler som det heller ikke er lov å reklamere for.

Amerikanske tilstander

Et vanlig argument mot politisk reklame i fjernsyn har vært at man frykter amerikanske tilstander innen den norske politikken, med negativ reklame og svertekampanjer mot politiske motstandere. Dette mener Kokkvold blir politikernes eget ansvar å unngå.

- Jeg er helt overbevist om at den politiske kultur i Norge er forskjellig fra den amerikanske. Politiske svertekampanjer ville heller ikke fungert i Norge fordi folk ville reagert på det. Dette er en riktig og nødvendig beslutning, og det vil være med på å endre den politiske debatten i Norge. Og det kan være positivt, avslutter han.

Frykter du amerikanske tilstander i Norge i forhold til politisk tv-reklame? Si din mening her

Reglene for politisk reklame er veldig forskjellige i Europa, og i mai i år behandlet House of Lords en tilsvarende sak fra Storbritannia som fikk motsatt utfall.