kirke680
kirke680

- Kirken diskriminerer

Det er tradisjon at skolehalvåret avsluttes med gudstjeneste i kirken, men er dette en tradisjon for alle?

Human-Etisk Forbund og Hedningesamfunnet tar avstand fra julegudstjenester i skoletiden. - Mange får for eksempel ikke være med den siste dagen på skolen. Det er både trist og diskriminerende, mener Marte Mjøs Persen, organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund i Hordaland. - Vi syns det beste hadde vært om skolene kunne arrangere noe som kunne være felles for alle, uansett religiøs overbevisning eller livssyn. Barn føler seg presset Morten Rølling