.  (Foto: BOB STRONG/REUTERS)
. (Foto: BOB STRONG/REUTERS)

Grønland sa ja til selvstyre

Over 75 prosent sa ja til løsrivelse fra Danmark i folkeavstemning.

Tirsdag gikk Grønland til en veiledende folkeavstemning om selvstyre. Resultatet ble at over 75 prosent sa ja til løsrivelse fra Danmark, som har styrt dem i 250 år.

Mer selvstyre kan gi Grønland større rettigheter i Arktis hvor det trolig er store forekomster av olje og gass.

Grønland er tre ganger større enn Frankrike, det er verdens største øy, men det bor bare 56.000 mennesker der.

Grønland var dansk koloni fra 1775 og ble en dansk provins i 1979.

Med dette overførtes mye av myndigheten fra Danmark til Grønland. Man har gradvis overtatt mer og mer av det økonomiske og forvaltningsmessige ansvaret fra den danske stat, og går nå mot selvstyre.

Det nye selvstyre gir grønlenderne politisk frihet på områder som tollvesen, politi og rettsvesen. De vil også bli sikret fremtidig bytte av oljeinntekter.