I LYKKELAND: I år kommer det til Norge over 14.000 asylsøkere uten identitetspapirer. Ahmad er en av dem. (Foto: Asbjørn Olsen)
I LYKKELAND: I år kommer det til Norge over 14.000 asylsøkere uten identitetspapirer. Ahmad er en av dem. (Foto: Asbjørn Olsen)

- Norge er et lykkeland for kriminelle

I tre år har Ahmad Wald levd illegalt i Norge. Han er dømt for alvorlig kriminalitet, men kan ikke sendes ut av landet.

Politiet vet ikke hvem han er eller hvilket land han kommer fra.

Det er fire år siden Ahmad søkte asyl i Norge. Han påsto at han var politisk aktivist fra vest-Sahara, men UDI trodde ikke på asylhistorien hans.

Ahmad fikk avslag. Men i stedet for å reise hjem, har han bare blitt værende i Oslo. Ahmad er langt fra den eneste som oppholder seg ulovlig her i landet.

18.000 illegale innvandrere

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå lever det nå rundt 18.000 illegale innvandrere i Norge, flesteparten i Oslo. Av disse er to tredeler tidligere asylsøkere, som har valgt et liv i skjul fremfor å reise hjem.

Ahmad har pådratt seg flere dommer. Blant annet ble han dømt til åtte måneders fengsel for grov legemsbeskadigelse med kniv mot kjæresten. Han er varig utvist fra Norge, men det hjelper lite når politiet ikke har noe sted å sende han til.

- Norge et lykkeland

Ifølge Ahmad er Norge blitt et lykkeland for illegale innvandrere uten kjent identitet. Selv har han vært en del av det beryktede narkotika-miljøet rundt «Plata» de siste fire årene:

- Hele Europa har hørt om «Plata», forteller Ahmad til Dokument 2.

- Jeg mener det finnes bare ett Lykkeland, og det er Norge - verdens beste sted. Jeg møtte en bekjent i går. Han kom fra Italia klokka tolv om natta og dro direkte fra flyplassen til «Plata». Jeg spurte hvorfor han kom hit, og han fortalte at han skulle jobbe på «Plata».

Ahmad sier at svært få er redd for politiet.

- De som blir tatt søker bare asyl, sier han.

- 80 prosent av narkoselgerne er utlendinger

Ifølge Ahmad er en vanlig dagsfortjeneste for en «småselger» på Plata rundt 2000 kroner.

- 80 prosent av de som selger narkotika på Plata er utlendinger, ifølge Ahmad.

På en vanlig fredags formiddag observerte Dokument 2 selgere fra Libya, Algerie, Marokko, Tunisia, Chile, Irak, Kurdistan, Eritrea - og selvsagt også del nordmenn.

- Disse folkene selger hele tiden. Etter to-tre måneder er småselgerne blitt Pablo Escobar (kjent narkobaron, red.anm). De er plutselig blitt store og har lommene fulle av penger, sier Ahmad.

Politiet har ingen oversikt

Det finnes ingen oversikt over hvor mange personer som Ahmad som bor i Norge - kriminelle uten lovlig opphold og uten kjent identitet, og som derfor ikke kan bli sendt ut av landet.

Sjefen for Politiets utlendingsenhet , Ingrid Wirum, sier det er bekymringsfullt at politiet ikke har oversikt over hvem som oppholder seg i landet.

- På et generelt grunnlag er det en stor politimessig utfordring og en sikkerhetsmessig utfordring, at det befinner seg mange personer i Norge som vi ikke vet hvem er, sier Wirum.

Identitetsløse asylsøkere

Under fem prosent av de som søker asyl i Norge har med seg papirer som til en viss grad kan dokumentere hvem de er. Dermed oppstår problemet når asylsøkere med avslag skal sendes ut av landet.

For mens UDI innvilger asyl på sannsynliggjort identitet (mer enn 51 prosent) må politiet ha sikker identitet (100 prosent) når de skal tvangsreturnere en person. Det er personens hjemland som krever dette.

Reiser ikke frivillig

- Når det gjelder personer som har fått et endelig negativt vedtak så er utgangspunktet at de skal reise frivillig. Men vi ser jo at det er mange som ikke gjør det, og at det da er Politiets utlendingsenhet som skal foreta en tvangsmessig retur av disse. For at vi skal kunne klare det, er vi avhengige av å få fastslått sikker identitet og få sikre reisedokumenter, sier Ingrid Wirum, som erfarer at det er få som forlater Norge frivillig.

- Det er en forutsetning for at de skal kunne uttransporteres. Vi erfarer at en del forsvinner for oss. De bor ikke på oppgitte adresser, er ikke innmeldt i andre offentlige registre slik at de er svært vanskelig å finne, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet.