Oljeskadet sjøfugl
Oljeskadet sjøfugl

- Flaks at ulykken skjer nå

WWF mener det ville vært mye verre om sementskipet hadde havarert i hekketida.

Om våren ville det vært flere tusen fugl i området som ville blitt rammet av eventuelt oljesøl fra det havarerte lasteskipet «Crete Cement».

- Oslofjorden har en svært sjelden bestand av hvitkinngås, sier koordinator Nina Jensen i Verdens Naturfond (WWF).

Står parat

WWF har lang erfaring i å bistå i forbindelse med ulykker som medfører oljeutslipp. Blant annet hentet organisasjonen opp over 200 tonn oljet masse etter «Server»-ulykken utenfor Fedje. Nå er de klare til å rykke ut til Nesodden.

- Nå har vi grunn til å frykte at over 115 tonn olje vil lekke ut. Det vil kunne påføre fuglelivet store skader, sier Jensen til tv2nyhetene.no.

Hell i uhell

- Heldigvis skjedde dette nå og ikke om våren, men det er fortsatt mye fugl i området, sier hun.

Rengjøring av oljeskadet sjøfugl
Rengjøring av oljeskadet sjøfugl