Espen Andresen vet mye om misbrukeres personlighet. Han var nemlig rusavhengig i nesten 20 år før han ble rusfri og tok 6 års utdannelse i faget addiktologi. Nå jobber han med å coache andre til et rusfritt liv.

Se video fra sendingen øverst

Foreldre har for mye kjærlighet

I sin praksis ved Addictologi Akademiet møter han mange foreldre til rusavhengige som han mener er medavhengige.

-Medavhengighet betyr å ha for mye kjærlighet til den rusavhengige. Det begynner med at de pårørende hjelper med å betale for eksempel husleia for å hindre utkastelse.

-Det er godt ment, men det muliggjør fortsatt rusmisbruk. For den avhengige slipper konsekvensene av sine handlinger, hevder Andresen.

Se hele innslaget fra God morgen Norge her:

Far gav penger for å hindre prostitusjon

Addiktologen forstår at det er vanskelig å si nei til sine egne barn. Han nevner et eksempel der en datter truet med å prostituere seg, hvis hun ikke fikk penger av foreldrene.

-Det er uansett den rusavhengiges eget valg å prostituere seg. Før eller siden må de pårørende sette grenser for sin hjelpsomhet, mener Andresen.

Hans erfaring er nemlig at mennesker ikke endrer seg før de har det vondt nok. Dit kommer de ikke hvis de pårørende fortsetter å dekke over konsekvensene av misbruket.

-Ikke gi penger til narkomane tiggere!

Det er det samme som skjer når velmenende forbipasserende gir penger til narkomane som tigger, hevder Andresen. Vi styres av medlidenhet og dårlig samvittighet. For å bøte på disse følelsene gir vi penger, selv om vi vet at pengene går til dop.

-Jeg har selv gitt til tiggere, selv om det strengt tatt strider mot mine egne prinsipper. Så lenge det er penger i tigging, vil de fortsette å finansiere misbruket med det. Og vi sponser misbruket deres.

Les svarene fra nettpraten her: