Hordaland

Oversikt over permitteringer og oppsigelser i bedrifter. Kilde er Fellesforbundet, LO- forbundet Industri og energi, og bedriftene selv.

Bømlo construction, ti oppsagte i konkurs. Corus Packaging Plus Norway AS, Bergen, hadde 260 ansatte, men la ned produksjonen 9.07.08, har i dag ca 40 ansatte, 220 oppsagt inklusive førtidspensjonerte. Askeladden, Bergen, slått konkurs og 115 ansatte er sagt opp. Munck Cranes, Bergen, Hordaland, innskrenkinger på 12 medarbeidere. Tysse Mekaniske