INGEN SAMMENHENG: Rolf Gunnar Jørstad, assisterende direktør i Norsk Pasientskadeerstatning, mener vaksineofrene ikke har krav på erstatning.
INGEN SAMMENHENG: Rolf Gunnar Jørstad, assisterende direktør i Norsk Pasientskadeerstatning, mener vaksineofrene ikke har krav på erstatning.

Hører ikke på ekspertene

Norsk Pasientskadeerstatning mener det ikke er sannsynlig at skadene skyldes vaksinen - stikk i strid med sakkyndiges uttalelser.
Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Dokument 2s «Et løfte om beskyttelse», som sendes mandag kveld, må staten og Folkehelseinstituttet tåle kraftig kritikk for sine roller i vaksinesaken.

- Folkehelseinstituttet og staten driver bevisst taktikkeri for å renvaske sin omstridte vaksine. Det mener ME-syke som har fått avslag på erstatning, etter statens store vaksineforsøk mot hjernehinnebetennelse. Og de får støtte fra medisinsk ekspertise.

- Folkehelseinstituttet har nok en gang vist at de ikke er i stand til å bestå sine feil, sier professor i medisinsk etikk, Jan Helge Solbakk. Han mener også at Norsk Pasientsskadeerstatnings håndtering av erstatningssakene er lite tillitvekkende.

197 av 198 fikk avslag

Rundt 300 unge mener de ble syke av Folkehelseinstituttets vaksine, som ble gitt til 230 000 norske ungdommer og militære rekrutter i årene rundt 1990. Så godt som alle har til nå fått avslag på erstatningskravene.

I flere av sakene har pasientene erklæringer fra medisinsk ekspertise på at tilstanden er utløst av vaksinasjonen. Men Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) ser bort fra den sakkyndiges uttalelser, og har så langt gitt avslag i 197 av 198 saker.

harald nyland (Foto: Frank Melhus)

NPE krever at pasientene har legejournaler som beviser at de fikk symptomer innen 8 uker etter vaksinasjonen.

- Stiller urimelige krav

- Et urimelig krav, sier Harald Nyland, professor i nevrologi ved Haukeland universitetssykehus.

- Hos en ganske stor del av pasientene kom symptomstarten snikende, på en måte som verken vi i helsevesenet, foreldrene eller pasienten selv kunne fortolke som en slik reaksjon.

Kronisk utmattelsessyndrom, ME, debuterer ofte med vage og udramatiske symptomer som sår hals og influensafølelse. Mange har derfor ikke gått til lege umiddelbart. Få satte også symptomene i sammenheng med vaksinen, som de hadde fått opplyst var helt trygg.

På tross av at flere av de syke har lagt frem dagbøker, fraværsrapporter og foreldrenotater som beskriver symptomer kort tid etter vaksinasjonen, hevder staten at vaksinen ikke er årsaken.

- Ikke veldig sannsynlig

- Det fremstår ikke som veldig sannsynlig at svært mange har utviklet ME som følge av vaksinen, sier Rolf Gunnar Jørstad, assisterende direktør i Norsk Pasientskadeerstatning.

- Vi ser etter symptomer på bivirkninger av vaksinen innenfor en 8 ukers periode. Og i mange av de sakene vi behandler, så foreligger det ikke symptomer som kan knyttes opp til vaksinen før til dels lang tid etter dette.

Professor Harald Nyland har hos flere av pasientene konkludert med at vaksinen har utløst deres ME-tilstand.

- Det er ingen annen forklaring på at de fikk denne helsesvikten enn vaksinen, sier Nyland.

Eksperterklæringer følges ikke

På tross av at NPE bruker Nyland som rådgiver i vaksinesaken, ser de bort fra hans sakkyndige erklæringer i enkeltsaker der han konkluderer med årsakssammenheng.

1.november 1988 ble det første sprøytestikket satt - i historiens største medisinske eksperiment på norske borgere.

I informasjonsheftet ungdommene fikk før vaksineforsøket ble vaksinen fremstilt som sikker: «Det er usannsynlig at det skal oppstå alvorlige komplikasjoner».

Først mange år senere kom det frem at Folkehelseinstituttet holdt tilbake informasjon om at flere av forsøkspersonene kunne få alvorlige reaksjoner under forsøket. Ungdommene ble også skriftlig oppfordret til ikke å oppsøke lege, dersom de skulle merke noen «små bivirkninger».

Knusende granskingsrapport

Etter at Dokument 2 høsten 2006 satte fokus på vaksineforsøket, oppnevnte helseminister Sylvia Brustad et offentlig utvalg. Året etter leverte utvalget en knusende rapport om vaksineforsøket:

Ikke bare holdt Folkehelsa informasjon om skaderisiko tilbake, men oppfølgingen av de unge forsøkspersonene sviktet, og erstatningssakene ble bevisst trenert.

Utvalget reagerte sterkt på « ... en kombinasjon av sendrektighet og utspekulert taktikkeri, hvor staten har sett seg tjent med å trenere saken og så tvil om ansvarsforhold. En slik opptreden er moralsk uakseptabel i en sak som dette, hvor Staten ba ungdom om å utsette seg for ukjent risiko i samfunnets interesse.»

Vaksineutvalget mente også det «kan se ut som Folkehelseinstituttet har vært mer opptatt av at forsøket skulle fremstå som forskningsmessig vellykket og vaksinen sikker, enn å erkjenne usikkerhet omkring skaderisiko».

Mange av de syke mener at det statlige taktikkeriet for å unnslippe ansvaret pågår fremdeles.