Vaksine680
Vaksine680

Et løfte om beskyttelse

Statens vaksineforsøk var feilslått og de skadde nektes erstatning.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Staten utsatte rundt 200 000 ungdommer og militære rekrutter for ukjent helserisiko i norgeshistoriens største medisinske eksperiment. På tross av en statlig garanti om erstatning hvis noe skulle gå galt, nekter nå Staten å betale erstatning til rundt 300 unge som mener de ble skadet i Vaksineforsøket mot hjernehinnebetennelse.

En ubehagelig mistanke har fulgt Folkehelseinstituttets vaksine mot meningokokk B-bakterien i 20 år. Kan den utløse alvorlig nevrologisk sykdom? Det er verken bevist eller motbevist.

Men tvilen kommer ikke de syke til gode. Statens strenge dokumentasjonskrav har ført til at så godt som alle får avslag på erstatningskravene. Norsk Pasientskadeerstatning fester ikke lit til de vaksinertes sykehistorier, foreldres vitnesbyrd, dagboknotater eller sakkyndige erklæringer fra ledende medisinsk ekspertise.

Et regjeringsoppnevnt utvalg som gransket Vaksineforsøket, felte en knusende dom over Folkehelseinstituttets og Statens håndtering av forsøket. Ikke bare holdt Folkehelsa informasjon om mulig helserisiko tilbake, men oppfølgingen av de unge forsøkspersonene sviktet, og erstatningssakene ble bevisst trenert. Statens store beskyttelsesforsøk ble stemplet som uetisk.

Mange av de syke mener at det statlige taktikkeriet for å unnslippe ansvaret pågår fremdeles.

Se «Dokument 2: Et løfte om beskyttelse» på TV 2 mandag kl. 22.30.

Se også:

«71° nord» på TVNorge mandag kl. 20.00.

«Top Model 2008» på TV3 mandag kl. 20.30.

«Hvaler» på TV 2 mandag kl. 20.00.

«The Quick and the Dead» på NRK3 mandag kl. 21.30.