ring_680 (Foto: TV 2)
ring_680 (Foto: TV 2)

Avdekker nok et brorskap

Det er ikke bare frimurerne som har hemmelige ritualer.

Tidligere denne høsten viste TV 2 dokumentaren "Broderkjeden", om Frimurerlosjens hemmelige koder, ritualer og om deres nærmest religiøse lojalitet til "broderskapet".

Frimureriet hadde sin spede begynnelse på 1600-tallet og ble startet av murerlaug som etterhvert begynte å ta inn ikke-murere som medlemmer. Til Norge kom bevegelsen først på slutten av 1800-tallet.

brødre-i-ring (Foto: TV 2)
brødre-i-ring (Foto: TV 2)
Man kan selvsagt spekulere i omfanget og betydningen og makten frimurerne har i Norge, men at det forekommer kriminelle eller samfunnskritiske forhold på "innsiden" har vi lite belegg for å påstå. Likevel er frimurerne stadig i medias søkelys og med jevne mellomrom dukker det opp "avslørende" dokumentarer. Kanskje er vi ufrivllig litt nysgjerrige på slike "gutteklubber" der vi som betraktere aldri helt vet hva som skjer innenfor brorskapets fire vegger.

diplom-fantometklubben (Foto: Tommy Storhaug)
diplom-fantometklubben (Foto: Tommy Storhaug)

Ånden som slår

Selv ble jeg på midten av sytti-tallet medlem av en "hemmelig" klubb der koder, samhold og lojalitet stod sterkt. Den het Fantomet-klubben. Her ble man også, i likhet med frimurerne, forespeilet en "karriere" bygd på en graderingstrapp. Først ble man rekrutt, så novise. Deretter, når man ble mer kunnskapsrik om broderskapet og Fantomets historie, kunne man gå videre til bronsje, sølv og gullmerke. Toppen av hodeskallpyramiden var Stormester - med seks klistremerker man stolt kunne plassere på medlemskortet.

For å bli Stormester måtte man svare på spørsmål om Fantomets historie og det var ikke småtterier man måtte ha oversikt over. Det skjønner man bare ved å lese fakta om Fantomet-generasjonene. Klikke på linken under:

Fantomets slektstre

Ringen-som-slår-mot-deg
  (Foto: Snorre Brenne)
Ringen-som-slår-mot-deg (Foto: Snorre Brenne)

Gutteklubber

Fascinasjonen ved å tilhøre Fantometklubben lå selvsagt i at man nå var medlem i noe "hemmelig". Noe som ikke alle andre visste hva var eller hadde oversikt over. Det var min lille hemlighet. Dessuten var Fantomets "onde" ring et symbol på at jeg nå tilhørte en gruppe mennesker med samme interesse. Møtte jeg noen andre med ringen hadde vi noe å snakke om. Det var oss mot de andre "sivile".

Kanskje er det den samme fascinasjonen som får voksne menn til å melde seg inn i disse hemmelige klubbene. Det er blitt mange av dem etterhvert. Frimurerne, Ordo Templi Orientis, Rosenkorsordenen m.fl. Utgjør de en fare for rikets sikkerhet? Bør vi frykte dem? Eller er dette kun snakk om harmløse "gutteklubber" med middeladrende menn som bare trenger en ekstra spenning i hverdagen?

Hemlige koder

Likheten mellom Frimurerlojsen og Fantometklubben er flere enn man kanskje tror. Ved siden av interne koder, graderingssystem og ringer har også Fantometklubben sine latinske slagord. Det kanskje viktigste er: "Stamus Contra Malo" som betyr: "Vi står mot det onde". En viktig del av Fantometklubben er selvsagt også jungelordene. Klikk på lenken under:

Jungelordene

toskudd-med-aktører (Foto: Tommy
  storhaug, TV 2)
toskudd-med-aktører (Foto: Tommy storhaug, TV 2)

"Snakker ut"

I LørdagsMagasinet kl. 1845 snakker to Stormestere i Fantometklubben ut om hvordan de ble medlemmer, og om kodene, ringene og ansvaret medlemskapet innebærer.

Hemmelige lister

fantometdrakt
fantometdrakt

Til slutt kan jeg konkludere med at den største forskjellen mellom Frimurerlosjen og Fantometklubben er at mens frimurernes medlemsliste er offentliggjort fikk LørdagsMagasinet ikke tilgang til Fantometklubbens.

De listene er nemlig hemmelige.

"Stamus Contra Malo".