Gutter har generelt dårligere lesekunnskaper enn jenter i den norske skolen.  (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)
Gutter har generelt dårligere lesekunnskaper enn jenter i den norske skolen. (Foto: Sigurdsøn, Bjørn/SCANPIX)

Gutter leser dårligere

Norske gutter sakter akterut i alle fag fordi de leser dårlige enn jenter.

Resultatene fra årets nasjonale prøvene ble lagt frem av utdanningsdirektoratet i dag. På et nasjonalt nivå er det ingen endringer fra fjorårsresultatet i verken lese-, regne- eller engelskkunnskapene til norske skoleelever. Men deler man resultatene opp etter kjønn, er det en tendens til at guttene scorer lavere enn jentene på leseferdigheter landet over. - Det er en gruppe gutter som leser veldig dårlig, og som derfor blir hengende i alle fag. Prøvene viser at det er en