rev1680 ( © TV 2)
rev1680 ( © TV 2)

Rystet over pels-avsløring

Mattilsynet er rystet etter TV 2s pelsfarmavsløringer. - Helt uakseptabelt, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal.

- Hvis de bildene som ble vist fra pelsdyrfarmen på slutten av dokumentaren er representative for situasjonen på den farmen, er dette helt uakseptabelt, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet reagerer meget sterkt på avsløringene i TV 2-dokumentaren «Et skinn av velferd», og seksjonssjef Åmdal viser til at dyrevernloven og forskrift om hold av pelsdyr gir klare føringer for hvordan dyr skal behandles.

Mattilsynet ønsker tips

- Mattilsynet aksepterer ikke brudd på dyrevelferdsregelverket. Enkelte av bildene i reportasjen viser helt klart uakseptable forhold, mener Mattilsynet.

Solfrid Åmdal legger til at Mattilsynet er avhengig av tips fra publikum om forhold de mener er brudd på bestemmelser i dyrevernloven for å kunne forhindre slike dyretragedier.

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener regjeringen må ta opinionen på alvor og avvikle hele pelsdyrnæringen.

I dokumentaren ble det avdekket et omfattende mislighold av sølvrev i fangenskap på norske pelsfarmer. Dyrevernere hadde over en tidsperiode tatt bilder og dokumentert forholdene på 20 prosent av norske pelsfarmer. Inntrykket er sjokkerende, men pelsbransjen selv bedyrer at de også reagerer.

- Ikke troverdig

I år 2000 forårsaket også en dokumentar fra TV2 sterk debatt, og representanter fra nesten alle politiske partier uttrykte motstand mot det de så. I 2005 ble det fremlagt et omfattende fotomateriale som igjen brakte reaksjoner og fikk Mattilsynet til å love at kontrollen med farmene skulle bedres.

- Det er ikke troverdig når pelsbransjen hevder at de selv sjokkeres av bildene - i andre sammenhenger gir de inntrykk av at næringen er gjennomkontrollert, og at «dyrevelferd er prioritert». Dyrevelferd er ikke prioritert i en bransje hvor dyr frarøves all mulighet for naturlig utfoldelse, og hvor de på toppen av dette lever under forslummede forhold. Pelsbransjen prioriterer kun sin egen profitt - og det er uredelig å prøve å vinne poeng på festtaler om «dyrevelferd» sier leder i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

rev2680 ( © TV 2)
rev2680 ( © TV 2)

NOAH reagerer sterkt på at pelsbransjen fremstår som sjokkert når forholdene for dyr på norske farmer nok en gang avsløres, og at de hevder dyrene har «god velferd».

- Hvor mange sjanser skal næringen få? Er det ikke på tide at norske politikere snart lytter til sine velgere, ungdomspartier og utenlandske kollegaer?

Bransjen styrer politikken

En ny undersøkelse bekrefter det tidligere opinionsundersøkelser også har vist: 50 prosent er motstandere av pelsdyroppdrett, kun 27 prosent er for. Blant unge er motstanden enda større.

- Pelsnæringen har ingen fremtid. Flere ungdomspartier har uttrykt motstand mot næringen, og den avvikles i flere europeiske land. Nå er det på tide at norske partier følger etter. Dessuten må politikere snart lytte til sine velgere, og ikke løpe næringsinteressenes ærend.

rev3680 ( © TV 2)
rev3680 ( © TV 2)

Lider for vår luksus

Men er det slik at alle dyr som holdes i bur faktisk lider?

- Jeg tror at de aller fleste forstår, og særlig de som har erfaring med dyr selv, at det å gi et dyr et godt liv i et en kvadratmeter stort nettingbur, hvor de står hele livet og ikke har noen mulighet for utfoldelse eller naturlig bevegelse, det kan aldri bli noe annet enn dyrplageri. Internasjonale vitenskapelige undersøkelser viser jo nettopp at dyrene er dypt frustrerte og overhodet ikke har det bra. Det er omtrent det verste du kan gjøre mot et dyr - viss du virkelig vil lage et miljø som er dårlig for dyret, så skal du putte det i et nakent nettingbur, sier Siri Martinsen til TV 2 Nyhetskanalen

.