N OVERGREP 0911 AOY 2100
N OVERGREP 0911 AOY 2100

Slipper straff etter polititabbe

På grunn av en grov polititabbe slipper fire psykiatere som kunne avverget en serie overgrep mot en liten jente straff.

Politiet ventet så lenge med å starte etterforskning at saken ble foreldet.

Den pedofile mannen gikk selv til Sykehuset Innlandet på Hadeland for å få hjelp. Han fortalte til sammen fire psykiatere at han utsatte en liten jente for seksuelle overgrep. Etter loven skal de forsøke å avverge og melde slike mistanker til politiet. Men det gjorde de ikke. Dermed foresatte overgrepene. I tillegg startet den pedofile overgrep mot en annen 9 år gammel jente. Psykiaterne ble anmeldt for sine unnlatelser, men politiet lot saken ligge.

Psykiaterne går fri

- Det skjedde absolutt ingenting. Saken ble til tross for flere purringer liggende på politiets kontor i to år. Så ble den henlagt på grunn av foreldelse, sier den pedofiles forsvarer, Mette Y. Larsen.

Hun klaget på henleggelsen, men den opprettholdes av statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

- Betyr dette at psykiaterne går fri?

- Ja, de går fri og man kan tenke seg at de ikke tar noen lærdom av dette her, sier Mette Y. Larsen

Hun kaller politiets opptreden hårreisende.

- Tiltalen mot min klient ble mye mer alvorlig fordi psykiaterne ikke gjorde jobben sin. Og for fornærmede har dette fått store konsekvenser. Så klarer politiet å somle slik at psykiaterne slipper straffeforfølgelse. Det er helt uakseptabelt, sier Larsen.

Politiet går også fri?

Statsadvokaten i Hedmark og oppland bekrefter at saken ble henlagt fordi det gikk to år uten at psykiaterne ble etterforsket.

- Bestemmelsene i straffeloven om foreldelse gjorde at forholdet da var foreldet, sier statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Opplandspolitiet etterforskes nå for tjenesteforsømmelser av Spesialenheten for politisaker. Men på grunn av sitt eget sommel slipper også de trolig straff.

For foreldelsesfristen for uforstand i tjenesten er på kun to år

- For politiet blir moralen at lar de sakene ligge, ja så går også de fri. Og det er jo en situasjon vi ikke kan ha i en rettsstat. At både skyldige går fri og at politiet kan forsømme seg uten at det får konsekvenser, sier Mette Y. Larsen.

Sykehuset Innlandet ønsker ikke å kommentere henleggelsen og det har ikke lykkes TV2 å få noen kommentar fra politimesteren i Oppland.