Lørdagsmagasinet får enorm respons på saker om helse og alternativ behandling. Her er rådene fra Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling:

1. Snakk alltid med legen din

Det er mange gode grunner til å ha en samtale med lege eller annet autorisert helsepersonell om hva du bruker eller ønsker å bruke av alternativ behandling.

- Å utelukke alvorlige sykdommer som krever legebehandling

- Noen naturmedisiner, urtepreparater og kosttilskudd kan reagere med dine legemidler

2. Tenk på hvorfor du vil bruke alternativ behandling

Det er viktig å velge en behandling som passer til akkurat dine behov. Tenk igjennom hva som er målet med behandlingen. Det vil gjøre det enklere å velge det som passer best for deg.

- Skal behandlingen lindre smerter

- Skal behandlingen virke mot spesifikk sykdom/ symptomer

- Styrke immunforsvaret

- Være forebyggende

3. Skaff deg relevant informasjon

Det alternative behandlingsfeltet endrer seg stadig. Enten du kjenner til feltet eller aldri har brukt alternativ behandling før, bør du holde deg oppdatert. Sørg for å få mest mulig kunnskap om behandlingsformen du ønsker å bruke.

4. Vær kritisk til informasjonen

Du kan skaffe deg informasjon om alternativ behandling på internett, hos en behandler, i bøker, tidsskrifter, på bibliotek, gjennom bekjente som har erfaring med alternativ behandling osv. Vær kritisk til all informasjonen du finner og sjekk om det er forsket på behandlingen du vil bruke.

5. Snakk grundig med behandleren du velger

Fortell hvorfor du har kommet og hva du forventer. En god samtale med behandleren kan gjøre at du unngår ønskede hendelser. For eksempel er det greit å få vite disse tingene om behandlingen du vil ta:

Hva slags utdannelse har behandleren?

Er han eller hun organisert?

Hva koster behandlingene?

Når kan jeg forvente en effekt av behandlingen?

Kan jeg oppleve bivirkninger av behandlingen?

NASJONALE MYNDIGHETER HAR LAGET SJEKKLISTEN. LES MER PÅ www.nifab.no