TV 2 Zebra leverte sterke månedstall i oktober. Med en andel på 3,7 prosent er det den nest beste målingen i år.

- Med slike tall befester TV 2 Zebra sin posisjon som den største blant de minste, sier planleggingssjef Anette With. Konkurransen i tv-markedet har bare økt. Det er beinhard kamp om seerne, spesielt blant de små kanalene, som det er flest av. At TV 2 Zebra øker sine markedsandeler også kommersielt, er noe vi er stolt av.

TV 2 Zebra markedsandel i oktober 2008 var 3,7 prosent, det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra september og en økning på 0,5 prosentpoeng fra oktober 2007.

TV 2 Zebra kommersielle andel* i oktober 2008 var 7,2 prosent, det er en økning på 0,6 prosentpoeng fra september, og en økning på 1 prosentpoeng fra oktober 2007. (* Kommersiell andel = andel av konsumet på kanalene: TV 2, TV 2 Zebra, TVNorge, FEM, TV 3 og Viasat 4)

Zebra-lokomotivene

TV 2 Zebra fortsetter sin satsing på sine faste norske produksjoner, ”Golden Goal” og ”Manshow”. Disse programmene har denne høsten hatt sine beste sesonger noensinne.

”Golden Goals” første sesong, høsten 2006, hadde en andel på 4,7 prosent. Høsten 2007 økte andelen til 6,5 prosent, og i år er den på 9,2 prosent, med et gjennomsnitt på 100.000 seere i uken.

”Manshow” gjør det også bra og har denne høsten en andel på 7,3 prosent, en flott økning fra første sesong i 2006 da andelen var 4,3 prosent.

Nysatsingen denne høsten har vært ”FK Zebra”, som har hatt en andel på 4,3 prosent og et gjennomsnitt på 76.000 seere.

Vekst tross sterk konkurranse

TV 2 Zebra-sjef Glenn Uthaug, gleder seg over Zebras vekst.

- Konkurransen i TV-markedet har vel knapt vært så intens som den er nå, og likevel tar TV 2 Zebra andeler på bekostning av andre kanaler. Den distribusjonsfordelen vi tidligere hadde i forhold til flere av våre konkurrenter, er nå borte. På tross av dette styrker Zebra sine markedsandeler både i forhold til forrige måned og tilsvarende periode i fjor.


- Vi ser at sammenlignet med 2006 og 2007 utgjør norsk fotball en mindre andel av TV 2 Zebras totale seerproduksjon. Dette skyldes ikke at fotballsendingene produserer færre seere, men snarere heller at den øvrige delen av vårt programskjema stadig øker sin oppslutning. Dette gjør at TV 2 Zebra etter hvert har fått flere ben å stå på, og forklarer også mye av fremgangen. Arbeidet med å videreutvikle kanalens sendeskjema og profil er høyt prioritert.