FOLKEVALGTE OG FRIMURERE: Fire av Fremskrittspartiets stortingspolitikere er frimurere. (Foto: Stortingsarkivet/Åsmund Breivik)
FOLKEVALGTE OG FRIMURERE: Fire av Fremskrittspartiets stortingspolitikere er frimurere. (Foto: Stortingsarkivet/Åsmund Breivik)

Disse politikerne er frimurere

Fire av Fremskrittspartiets stortingspolitikere er frimurere. Se listen over politikere som er frimurere her.

I Frimurerordenens medlemsliste for 2008 finner vi en rekke politikere som har verv som folkevalgte på Stortinget, ordførere og bystyremedlemmer. Her presenterer vi et utvalg av aktive politikere og tidligere sentrale politikere som står oppført på frimurerlisten. De norske losjene samler over 18.000 medlemmer. På denne siden kan du finne ut hvem som er medlem i losjene der du bor, hvem de sitter sa