I snitt har Nr. 19 (mandagsprogrammene) hatt 692 000 seere og en andel på 50,0 prosent.

Nr. 19 spesial (onsdagsprogrammene) har hatt et snitt på 496 000 og 38,5 prosents andel.

Høyest rating og andel har Nr.19 har hatt i aldersgruppen 20 til 29 år, men også i andre yngre grupper er tallene høye:

Rating 1000

Rating %

Andel %

Alle

692

18,6

50,0

Menn

278

15,2

45,9

Kvinner

413

21,9

53,2

12-19 år

62

13,8

62,7

20-29 år

137

24,0

66,6

30-39 år

160

23,3

63,7

40-49 år

115

18,4

56,9

50-59 år

103

17,8

47,7

60 år +

116

14,2

28,0