De tre er advokat Bergljot Webster, advokat Wilhelm Matheson (53) og dommer Erik Møse (58).

Bred erfaring

De tre har bred juserfaring. Møse er blant annet president for FNs straffedomstol for Rwanda, og har bred erfaring fra menneskerettighetsspørsmål, mens Wilhelm Matheson har erfaring fra EFTA-domstolen.

Menneskerettigheter

Erik Møse har utdanning fra Universitetet i Oslo og den første tiden etter studiene jobbet han i lovavdelingen i Justisdepartementet. Han var så ansatt en tid hos Regjeringsadvokaten, før han ble utnevnt til lagdommer i Borgarting. Siden 1999 har Erik Møse vært dommer ved FNs straffedomstol i Rwanda (ICTR), hvor han først var visepresident, og deretter president fra 2003 til 2007. Det skriver DN.

Jusfamilie

Bergljot Webster har de siste par årene vært partner i advokatfirmaet Hjort i Oslo. Hun var ferdig med sine studier ved Universitetet i Oslo i 1992. Webster har arbeidet med kontraktsrett, prosedyre og entreprise- og offshorekontrakter. Tidligere har Webster vært partner i advokatfirmaet Sørli Wilhelmsen, advokat i Nordisk Skibsrederforening og hos Regjeringsadvokaten.

Og får navnet Webster deg til å tenke på jus, er ikke det så rart. Bergliot Webster er datter av tidligere riksmeklingsmann Reidar Webster og Ingrid Webster.

Internasjonal

Wilhelm Matheson er forretningsadvokat og har blant annet erfaring med å føre saker for EFTA-domstolen. Han har siden 1990 vært partner i advokatfirmaet Wiersholm i Oslo.