Bedrageridømte Trond Kristoffersen.  (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)
Bedrageridømte Trond Kristoffersen. (Foto: Bendiksby, Terje/SCANPIX)

- Et naivt samfunn

Finance Credit-dømte Trond Kristoffersen kritiserer frimurerne for usunn nettverksdannelse.

Finance Credit-dømte Trond Kristoffersen sier til TV 2 Nyhetene at han er svært skeptisk til hvordan bånd mellom medlemmer i frimurerlosjen kan slå ut i ulike sammenhenger.

Både han og den tidligere makkeren Torgeir Stensrud har bakgrunn som frimurere. Det hadde også tingrettsdommer Torstein Hellesnes, som avsa dommen i saken mot Kristoffersen.

Trond Kristoffersen ble dømt til ni års fengsel for grovt bedrageri mot syv banker for over 1,4 milliarder kroner, for bounndragelse og for forfalskning av regnskaper. Stensrud ble dømt til syv års fengsel og retten til å drive næringsvirksomhet på livstid.

Se intervju med Kristoffersen nederst i saken.

«Frimurerreir»

I tillegg forteller Kristoffersen at det var mange frimurere ansatt i Finance Credit, og i tillegg et stort antall frimurere som hadde kontrakter med selskapet.

Han forteller TV 2 Nyhetene om signalene som sendes ut når to brødre gir hverandre et frimurerhåndtrykk.

- Ærlighet, redelighet, måtehold. Man signaliserer en hel rekke menneskelige kvaliteter, som mottaker skal stole 100 prosent på. Om man ikke har redelige hensikter, så blir det jo en forledelse, sier den økodømte 52-åringen til TV 2. Det var Stensrud som fikk Kristoffersen med i losjen, etter at de startet Finance Credit sammen.

- Naivt samfunn

Kristoffersen mener det norske samfunnet er naive i forhold til frimureriet.

- Jeg stiller meg forundret over at norsk rettsvesen i sin visdom og allmektighet ikke har kommet opp med noen retningslinjer. En frimurerbroder som dommer, som forsvarer, som aktor, er de hildet til å føre en rettssak, sier Kristoffersen, som synes det var betenkelig at en frimurerbror skulle lede rettssaken mot to andre brødre.

På den tiden var Stensrud i tiende grad og han selv var bare i tredje grad, og antyder at frimurerbrødre hadde større tillit til Stensrud enn ham.

Ifølge Kristoffersen var 3-4 av vitnene i straffesaken mot ham frimurerbrødre på samme nivå som Stensrud, i tillegg til tingrettsdommer Hellesnes, som da var i sjette grad.

Ikke inhabil

- Det ble tatt en rettslig avgjørelse på at jeg ikke var inhabil. Jeg kjente i verken Stensrud eller Kristoffersen fra før, og hadde ingen anelse om at sistnevnte var frimurer før saken kom opp, sier Torstein Hellesnes til tv2nyhetene.no.

Ifølge tingrettsdommeren er dette den eneste gangen hans medlemskap i frimurerlosjen har ført til påroping av inhabilitet. Imidlertid kjenner han til at det har skjedd i forhold til andre dommere.

Hellesnes, som nå er i åttende grad, understreker at han frasier seg saker hvor han har vennskapelig forhold til forsvarerne. Blant annet gjelder det saker hvor frimurerbror og kjendisadvokat John Christian Elden fungerer som forsvarer.

TV 2 har via brev og telefon formidlet kontakt til Torgeir Stensrud for tilsvar til Kristoffersens uttalelser. Stensrud har ikke svart.