mikkel gaup
mikkel gaup

Se alle dansebildene

Her kan du se bilder fra semifinalen i «Skal vi danse».

Guri Solberg og Kristian Ødegård bød på nok en festkveld fredag. Her kan du se alle bildene.

Les alt om «Skal vi danse» her.

Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Siri (Foto: Thomas Reisæter)
Siri (Foto: Thomas Reisæter)
Lene Alexandra  (Foto: Thomas Reisæter)
Lene Alexandra (Foto: Thomas Reisæter)
Gaute Ormåsen  (Foto: Thomas Reisæter)
Gaute Ormåsen (Foto: Thomas Reisæter)
ødegård (Foto: Thomas Reisæther)
ødegård (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
Skal vi danse 7 (Foto: Thomas Reisæter)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)
skal+vi+danse (Foto: Thomas Reisæther)