William Nygaard attentat
William Nygaard attentat

Nygaard-etterforsker reagerte på løslatelse

- Det var frustrasjon og oppgitthet over beslutningen som påtalemyndigheten hadde fattet, sier en av hovedetterforskerne i Nygaardsaken.

En av etterforskerne som jobbet med attentatet mot forlagsdirektør William Nygaard i oktober 1993 røper nå hvordan en pågrepet i saken ble satt fri, uten at etterforskerne ble informert eller rådspurt.

Forsvant

Tidligere avdelingssjef Magne Eilertsen ledet Oslo-politiets etterforskningsteam under Nygaardsaken. Et av sporene politiet hadde i saken, var en pakistanskfødt nordmann som forsvant fra Norge dagen etter skuddramaet.

Mannen ble satt på glattcelle 24. mars 1998, etter at etterforskerne hadde vitneopplysninger og andre indisier i saken som de mente holdt til varetektsfengsling.

- Etterforskeren og påtalemyndigheten hadde over tid arbeidet opp mot pågripelsen, forteller Eilertsen til TV 2..

Men så fikk etterforskerne via kriminalsjefen beskjed om at mannen var satt fri, og at han hadde forlatt cellen.

- Ble ikke informert

- Derfor var overraskelsen veldig stor da vi fikk og mottok beskjeden om at den pågrepne skulle løslates uten avhør, sier Eilertsen i dokumentaren som ble vist på TV 2 mandag kveld.

Eilertsen mener det var tatt en beslutning uten at de sentrale etterforskerne var verken informert eller rådspurt før løslatelsen.

- Derfor ble jo også atmosfæren etter løslatelsen deretter, av forståelige grunner. Det var frustrasjon og oppgitthet over den beslutningen som påtalemyndigheten hadde fattet, sier Eilertsen om hvordan etterforskerne i saken reagerte på løslatelsen.

I arrestprotokollen står det loggført at mannen ble satt fri av fysisk-medisinske årsaker. Ledelsen ved Oslo Politidistikt vil ikke uttale seg om saken.