Finansminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg og sentralbanksjef Svein Gjedrem legger fram krisepakke for banksektoren. (Foto: TV 2)
Finansminister Kristin Halvorsen, statsminister Jens Stoltenberg og sentralbanksjef Svein Gjedrem legger fram krisepakke for banksektoren. (Foto: TV 2)
Finansminister Kristin Halvorsen og sentralbanksjef Sven Gjedrem.  (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)
Finansminister Kristin Halvorsen og sentralbanksjef Sven Gjedrem. (Foto: Stian Lysberg Solum/SCANPIX)

- Bankene får gullkortet

350 milliarder tilgjengelig for lån for norske banker.

Statsminister Jens Stoltenberg og finansminister Kristin Halvorsen kalte søndag ettermiddag inn til pressekonferanse om nye tiltak for finanssektoren i Norge. Til stede var også sentralbanksjef Svein Gjedrem.

- Sikre tilliten

- Vi legger i dag fram to målrettede tiltak for å bidra til ro og stabilitet i bank og finansmarkedet. Gjennom nye statsobligasjoner på inntil 350 milliarder kroner gir staten bankene sikkerhet, slik at de kan ta opp nye langsiktige lån. Norges Bank legger samtidig ut fastrentelån med to års løpetid rettet inn mot de mindre bankene. Dette vil bidra til å møte det som har vært hovedutfordringen til bankene de siste dagene, nemlig å skaffe langsiktige lån, sa Stoltenberg på pressekonferansen.

- Norske myndigheter er beredt til å iverksette nødvendige tiltak for å sikre tilliten til det norske banksystemet, sa statsministeren.

Bakgrunnen for det som ble gjort søndag er et direkte resultat av den store uroen i det utenlandske finansmarkedet.

- Får låne gullkortet

- Det nye tiltaket vil lette situasjonen i det norske finansmarkedet ved å bedre bankenes mulighet til å finansiere seg, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Norges Bank så at lånene ble kortere og kortere. Og det var fare for at pengeflyten skulle stoppe opp og med disse forslagene så gir vi bankene mulighet til å låne de beste papirene, den beste sikkerheten som finnes i Norge. Vi har jobbet under høytrykk for å få til denne ordningen, sa finansminister Kristin Halvorsen.

- Statsobligasjonene er de mest verdifulle papirene som finnes. Det er de mest gullkantede. Vi kan låne de mot det mest verdifulle bankene har, nemlig de sikreste boliglånene. På en måte kan man si at de får låne gullkortet. Og det betyr at dette virkemidlet gjør at bankene lettere kan begynne å låne penger seg imellom. Det som var i ferd med å stoppe opp var lånetrafikken mellom bankene. Fordi dette er et bedre og mer Stortinget papir gjør det at den vanlige finansaktiviteten kan komme i gang igjen. Det tror vi ikke kommer til å skje over natten, sa Halvorsen.

Halvorsen understreket at tiltakene må gjennom stortingsbehandling før de trer i kraft.

- Men det at vi nå gjør det offentlig sammen med disse lengre F-lånene gjør at aktørene vet hva de har å forholde seg til allerede fra nå. Fredag 17. oktober legger vi fram forslag for Stortinget om å få en lånefullmakt av Stortinget før vi kan låne ut statsobligasjonene. Jeg har vært i kontakt med lederen av finanskomiteen som er sikker på at Stortinget raskt vil behandle dette, slik at ordningen kan tre i kraft 1. november.

- Det norske pengemarkedet fungerer ikke

- Det som har vært utfordingene er at det norske pengemarkedet fungerer ikke. Det var nært knyttet opp mot et internasjonalt pengemarket som har stoppet opp på grunn av den internasjonale pengekrisen. Dette er et internasjonalt marked for omsetning av norske kroner, som inntil for ett år siden hadde milliardomsetning per år, som nå har stoppet opp, sa sentralbanksjef Svein Gjedrem på pressekonferansen.

-Bankene vært opptatt av tre ting. Det ene er lange lån. Nå gir vi dem rammer opp til tre år. Det andre er at det er store nok omfang på tiltakene. 350 milliarder er stort nok. Det tredje er at vi skal finne tiltak som også når de mindre bankene. Derfor går vi også inn med fastrentelån fra Norges Bank spesielt rettet mot de, sa Jens Stoltenberg.

Det er Norges Bank som skal administrere ordningen.

Sentralbanksjefen gikk langt i garantere at sparepengene til norske bankkunder er sikre.

- I Norge er bankene solide, de tjener godt. Vi har en sikringsordning som garanterer for innskudd opp til to millioner. Da vi for mange år siden hadde bankkrise i vårt land, en krise av en helt annen dimensjon, var det ingen innskytere som tapte, sa Gjedrem.

- Verste siden mellomkrigstiden, sier Gjedrem i videovinduet under

267523