Joralf_680
Joralf_680

Han har helbredet 50.000

- Den største gleden en kan ha, er å se at andre mennesker blir lykkelige, sier «Snåsamannen» Joralf Gjerstad som skal ha helbredet 50.000 mennesker.

Mange kjenner han som Snåsamannen. Nå har «trollmannen fra Snåsa», Joralf Gjerstad, fått Kong Haralds heder for medmenneskelighet og omtanke for andre.

Gjerstad er viden kjent for sine varme hender og skal ha helbredet tusenvis av mennesker.

Helbredet 50.000

Han har fått svaksynte til å se, og leget mennesker med psykiske lidelser og sykdommer gjennom sine samtaler og spesielle egenskaper.

Fra sitt hjem i trønderbygda, Snåsa, har han hjulpet mennesker som har kommet fra fjernt og nært. Til og med fra Canada kom en for å søke hjelp hos mannen med varme hender.

I en alder av 80 år er han mer engasjert enn noen gang; ikke minst i hjertebarnet Marte og Joralfs minnefond. Håpet er at det kan la seg gjøre å få etablert et avlastningstilbud for familier med handikappede barn på Finsås.

Beskjeden mann

Selv vil han ikke snakke om det som blir omtalt som hans «voggegave», men han vet at han har en egenskap som han er ganske alene om.

Det har gjort han til en ydmyk mann, mener de som kjenner ham.

- Jeg liker ikke å snakke om meg selv. For meg er dette vanskelig å snakke om, men egenskapen har gitt meg mye. Den største gleden en kan ha, er å se at andre mennesker blir lykkelige, sier Gjerstad

En spesiell bok om en helt spesiell mann

I halvannet år har forfatter Ingar Sletten Kolloen ført samtaler med Joralf Gjerstad . Nå kommer boken om «Snåsamannen».

Kolloen beretter Gjerstads egen historie, som er en bemerkelsesverdig bok om vår tids Marcello Haugen.

Hvordan kontakte Joralf Gjerstad?

Joralf Gjerstad har ikke telefon, men ønsker du kontakt, kan du skrive et brev til Joralf Gjerstad, 7760 Snåsa.