USAs finansminister Henry Paulson frykter at redningsplanen ikke er nok for enkelte amerikanske banker. (Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP)
USAs finansminister Henry Paulson frykter at redningsplanen ikke er nok for enkelte amerikanske banker. (Foto: CHIP SOMODEVILLA/AFP)

Frykter flere bankkollapser

Amerikanske myndigheter frykter at noen banker vil gå over ende på tross av den historiske redningspakken.

Finansminister Henry Paulson sier at finanskrisen ikke kommer til å ta slutt på en stund ennå, på tross av den omfattende redningsplanen.

- Ikke nok

- Selv med de nye fullmaktene til Finansdepartementet, vil noen finansinstitusjoner gå over ende, sier Paulson ifølge BBC .

Amerikanske myndigheter ble i forrige uke enige om en krisepakkepå 700 milliarder dollar for å redde finanssektoren.

Rentekutt

Onsdag kuttet den amerikanske sentralbanken renten med et halvt prosentpoeng i en koordinert aksjonmed sentralbankene i eurolandene, England, Canada, Sveits og Sverige.

Aksjemarkedene i USA og Europa reagerte positivt på nyheten, men tapte seg etter hvert som det viste seg at investorene ikke tror at kuttet er nok til å få fart på økonomien.

Fortsatt nervøst

To sentralbanker i Asia fulgte opp etter at nyheten om rentekutt i USA og Europa ble kjent.

Rentekuttene i Sør-Korea og Taiwan hjalp på nervøsiteten i de regionale aksjemarkedene, men også der er investorene svært usikre på virkningen av rentekuttene.