Kristin Halvorsen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009.  (Foto: Erlend Aas/SCANPIX)
Kristin Halvorsen presenterer regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009. (Foto: Erlend Aas/SCANPIX)

Statsbudsjettet for dummies

Bruker du fem minutter på denne er du oppdatert på neste års statsbudsjett.

Regjeringen ønsker å bruke 92 milliarder oljekroner i 2009. De rødgrønne regner med inntekter på 1206 millarder kroner.

Her er hovedtrekkene i statsbudsjettet 2009:

- Budsjettet skal prioritere velferd og fellesskap fremfor skattelette. Slik åpnet finansminister Kristin Halvorsen finanstalen på Stortinget.

Se finansministerens fremleggelse av statsbudsjettet øverst i saken

Mindre formueskatt

Bunnfradraget i formuesskatten økes fra 350 000 kroner til 470 000 kroner.

Endrer arveavgift

Det kommer også endringer i arveavgiften. Fribeløpet økes fra 250 000 kroner til 470 000 kroner. Den lave satsen reduseres fra 8 til 6 prosent for barn og foreldre og fra 10 til 8 prosent for andre mottakere.

Les også: Slik påvirker budsjettet deg

Flere studentboliger og sykehjem

- Vi starter bygging av 1000 nye studentboliger i 2009 og 1000 nye sykehjem- og omsorgsboliger. Skolebygg og svømmebasseng skal pusses opp.

Storsatsing på jernbane

Det ble også foreslått en økning på 20 prosent til mer vedlikehold av veier og trafikksikkerhetstiltaket fordobles. Det blir mer penger til midtdelere, utbygging av gang- og sykkelveier og rassikring. Og regjeringen blar opp 1,3 milliarder ekstra til jernbane neste år.

- Jernbanen har vært forsømt i mange år. Det har vært et stor etterslep. Vi bevilger 1,3 milliarder kroner ekstra til investeringer jernbanenettet.

Dermed får jernbanen en vekst på 17 prosent i bevilgningene og blir med det vinneren i statsbudsjettet.

STORSATSING: Jernbane er vinneren i statsbudsjettet. Regjeringen gir 1,3 milliarder ekstra til jernbane neste år. Her er statsminister Jens Stoltenberg  på Lysaker jernbanestasjon.  (Foto: Solum, Stian Lysberg/Stian Lysberg Solum / SCANPIX)
STORSATSING: Jernbane er vinneren i statsbudsjettet. Regjeringen gir 1,3 milliarder ekstra til jernbane neste år. Her er statsminister Jens Stoltenberg på Lysaker jernbanestasjon. (Foto: Solum, Stian Lysberg/Stian Lysberg Solum / SCANPIX)

Satsing på utdanning

Det legges også opp til en sterk satsing på forskning og høyere utdanning. Gjennom bedre finansiering legges det til rette for 200 nye rekrutteringsstillinger innenfor forskning.

Statsbudsjettet legger opp til én milliard til ulike tiltak som ettergivning av studielån, etterutdanning av lærere og styrking av lærerutdanningen.

Mer til forskning

Det foreslås å bevilge 19,7 milliarder kroner til forskning og utvikling. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner.

Milliarder i helsebudsjettet

Helsebudsjettet øker med 6,5 milliarder utover generell pris- og lønnsøkning.

- Alle skal ha tilgang til topp kompetanse innen helsesektoren. Det vil bli startet en reform for bedre samarbeid mellom instansene innen helse og omsorg, sa Halvorsen fra talerstolen.

Det legges også opp til en kraftig økning til kommunene, og til et utvidet pleie og omsorgstilbud.

Mer til miljøet

Det bevilges 300 millioner til forskning på ny teknologi for karbonfangst.

Miljøverndepartementet skal få i alt 4,1 milliarder kroner neste år, noe som er en økning på nesten 25 prosent i forhold til i fjor.

Nord-Norge får mer

I finanstalen påpekte finansministeren viktigheten av nasjonale interesser i nærområdene. Regjeringen øker den totale satsingen på nordområdene med over 500 millioner kroner.

Pengene skal brukes til forskning, fiskeri, petroleumskartlegging og et utvidet samarbeid med Russland.

Forsvaret styrkes

Forsvarsbudsjettet økes med 620 millionert. Tilskuddet skal gå til ulike operasjoner i utlandet. Regjeringen vil vektlegge Afghanistan, samt FN-oppdrag med særlig vekt på Afrika.

Også Luftforsvaret, sjøforsvaret og hæren vil få et betydelig løft.

- Kulturløftet opprettholdes

Statsbudsjettet legger opp til at Kultur- og kirkedepartementets totale budsjett økes med 786,5 millioner kroner.

- Vi er i rute med målsettingen om at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014, sa finansministeren.

Samlet bevilgning til musikkfeltet blir dermed på 1,1 milliarder kroner.

Omfanget av svinn i norsk bistand overrasker Riksrevisjonen. 70 prosent av all antibiotikaen i helsevesenet i Malawi forsvinner før den når ut til pasientene. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Omfanget av svinn i norsk bistand overrasker Riksrevisjonen. 70 prosent av all antibiotikaen i helsevesenet i Malawi forsvinner før den når ut til pasientene. (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Kongefamilen får lønnsøkning

De kongelige får 173,5 millioner kroner i statsbudsjettet for 2009, mot 166,2 i årets salderte statsbudsjett. Det er en vekst på 4,4 prosent.

26 milliarder til bistand

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 3,9 milliarder kroner. Noe som utgjør over 26 milliarder kroner, eller én prosent av bruttonasjonalinntekten.

- Ingen regjering har noen gang økt bistandsbudsjettet så betraktelig. Vi må ikke glemme de fattigste landene. Dette er et viktig signal å sende ut til verden, mener Halvorsen.

Mer til frivillige

Rundt 115.000 frivillige organisasjoner i Norge får nærmere én milliard mer.

- Dette er viktig for lokalsamfunn, for barn og unge og for å ta vare på det vi har, sa Halvorsen.

Pappapermisjon

Fedrepermisjonen utvides med fire uker til totalt ti uker. Samtidig reduseres to uker fra felles permisjonstid. Ifølge finansministeren gir dette bedre fordeling av arbeid og omsorg for barn.

- Dette betyr at barn og far får mer tid sammen, og at mor lettere kan delta i arbeidslivet.

Mer politi

Regjeringen vil gi 800 millioner mer til politi og kriminalomsorg i neste års budsjett. Politiet kan dermed få opptil 250 nye årsverk.

Raskere asylbehandling

De rødgrønne vil bevilge 300 millioner mer til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Regjeringen håper at mer penger vil gi en mer effektiv behandling.

Regjeringen foreslår også å bevilge 513,1 millioner kroner til tiltak for enslige asylsøkere under 15 år.

Skal hjelpe rusavhengige

Opptrappingsplanen for rusfeltet skal styrkes med 300 millioner kroner. Det meste går med til å styrke helsetilbud og behandling for rusmiddelavhengige i spesialisthelsetjenesten og til mer kommunale tjenester for denne gruppen.

Fattigdom skal bekjempes

Budsjettet legger opp til en økt minstepensjon med en samlet kostnad på 2,9 milliarder kroner. Med dette tiltaket skal 20.000 løftes ut av fattigdommen i 2009.

PENGER TIL RUS OG MAT: En tigger sitter på gata i Oslo Sentrum med to pappkrus. (Foto: Keilen, Berit/NTB scanpix)
PENGER TIL RUS OG MAT: En tigger sitter på gata i Oslo Sentrum med to pappkrus. (Foto: Keilen, Berit/NTB scanpix)

Øker bostøtten

Bostøtten styrkes og legges om, slik at slik at 40.000-50.000 flere husstander blir omfattet. Bostøtten vil årlig øke med rundt én milliard kroner.

Fornybar energi

Regjeringen legger opp til mer støtte til fornybar energi og energieffektivisering. 1, 43 milliarder er øremerket Enova. Det foreslås også å styrke grunnfondet med 10 milliarder i 2009.

Boligsparing for ungdom (BSU)

Det maksimale sparebeløpet økes fra 15.000 til 20.000 kroner. Samlet sparebeløp inntil fylte 33 år økes fra 100.000 til 150.000 kroner.

Dyrere NRK-lisens

Regjeringen ønsker å øke kringkastingsavgiften med 129 kroner til 2335 kroner i 2009.

Dyrere snus og brus

Regjeringens forslag øker prisen på snus betydelig. Avgiften som i dag er på 68 kroner for 100 gram vil de neste 10 årene øke til 77 kroner.

Regjeringen ønsker også å øke avgiften på drikkevarer tilsatt sukker eller søtstoff med 55 prosent. Med regjeringens forslag blir avgiftssatsen på nivå med avgiften på lettøl, det vil si en sats på 2,71 kroner per liter i 2009.

Hva synes du om statsbudsjettet? Si din mening her.