tjelta_crop (Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX)
tjelta_crop (Foto: Alf Ove Hansen / SCANPIX)

Rogaland teater får mest

83 millioner mer i tilskudd til teatertiltak. Av disse går 19 millioner til nasjonalteatrene.

Økningen til teatertiltak i 2009 er på 83 millioner kroner. Totalt øker støtten til scenekunst med 142,4 millioner kroner i budsjettframlegget for 2009.

Ibsenfestivalen

Tilskuddet til de nasjonale teatrene øker med 19 millioner kroner.

2 millioner kroner av økningen i tilskuddet til Nationaltheatret går til Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen.

I tillegg skal midlene blant annet gå til å dekke lånekostnader ved utbedring og vedlikehold av utstyr og teaterbygninger ved Nationaltheatret og Det Norske Teatret.

De som får mest i økte tilskudd er Rogaland Teater (4 millioner), Trøndelag Teater (3,5 millioner), og Hedmark Teater (Teater Innlandet) (2 millioner).

Kulturbudsjettet 2009 finner du her (Ekstern lenke)

5,7 mill til fri scenekunst

18,4 millioner kroner i samlet økning til ulike andre teatertiltak, herunder Norsk Scenekunstbruk som får mest med 4,6 millioner kroner.

Basisstøtten til frie scenekunstgrupper øker med 5,7 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn økninger under Norsk kulturråds tilskuddordninger.

LES OGSÅ: Kulturlekkasjene

LES OGSÅ: 50 millioner mer til opera