opera_crop (Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX)
opera_crop (Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX)

50 millioner mer til opera

Driftstilskuddet til Den Norske Opera & Ballett (DNO&B) foreslås økt med 11,6 prosent. Også distriktsoperaene får løft.

Tilskuddet for 2009 blir da til sammen over 386 millioner kroner.

50 mill til hovedopera

Operaen hadde en engangskostnad på 11,5 millioner kroner i forbindelse med åpningen av det nye operahuset i 2008. Disse midlene videreføres i driftstilskuddet for 2009 slik at handlingsrommet for operaen i 2009 økes med 50 millioner kroner.

Et særskilt tilskudd på 1 million kroner går til et samarbeidsprosjekt mellom Den norske opera , Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo for skolering av sangsolister og repetitører. Kunnskapsdepartementet gir også tilskudd til denne ordningen.

Kulturbudsjettet 2009 finner du her (Ekstern lenke)

8,8 til distriktene

På regionalt nivå blir det også økte tilskudd til opera, med 8,8 millioner kroner. Totalt blir det da 43,6 millioner kroner til region- og distriktsopera i 2009. kroner.

Opera Østfold kommer inn som ny distriktsopera med tilskudd på 1 million kroner.

Økningen fordeles slik: Den Nye Opera får 5,5 millioner mer (inkl. 2,2 millionar kroner til Ad Opera), Operaen i Kristiansund får 1,0 millioner mer, Opera Nord får 0,5 millioner mer, Opera Sør 0,5 millioner, Musikkteatret i Trondheim 0,5 millioner, Opera Nordfjord 0,5 millioner, Musikkteater i Bodø 0,5 millioner, Ringsakeroperaen 0,5 millioner, Steinvikholm Musikkteater 0,5 millioner og Opera Østfold 1 millioner.

LES OGSÅ: Kulturlekkasjene

LES OGSÅ: Rogaland teater får mest