a barnehage__barn___217311c (Foto: Illustrasjonsbilde)
a barnehage__barn___217311c (Foto: Illustrasjonsbilde)

Mer til far, mindre til mor

Fedrekvoten økes fra seks til ti uker i statsbudsjettet på bekostning av mor.

Pappapermen økes med fire uker, til totalt 10 uker.

Samtidig reduseres to uker fra den felles permisjonstiden.

Med dette blir det mindre permisjon på mor.

Samtidig varsles det at regjeringen vil videreføre maksimalprisen nominelt for foreldrebetaling i barnehager.

Utgifter til barnehager er foreslått til 24,3 milliarder kroner.

Bevilgningene til barnehager øker med om lag 2,7 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2008.