Snusleppe (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)
Snusleppe (Foto: Poppe, Cornelius/SCANPIX)

Forbyr snus på jobben

Det er prisen å betale for å jobbe i Levanger kommune.

Levanger var tidlig ute og ble en foregangskommune for røykeforbud i arbeidstida. Nå ønsker de også et forbud mot snus og skråtobakk på jobb.

– I dag er det behov for en gjennomgang av ordningen. Diverse forhold har sklidd litt ut, og vi må gjennomføre en oppstramming. I tillegg ønsker vi å vurdere muligheten for å gjøre Levanger kommune helt tobakksfri, gjennom forbud mot snus og skråtobakk på lik linje med røyk, sier kommunalsjef Øystein Sende til Levangeravisa.

Sende minner om at tobakksprodukter er helseskadelige.

Bør det være lov å snuse på jobben? Si din mening under artikkelen.

Intern dragkamp

For fire år siden gjennomførte Levanger forbudet mot å røyke i arbeidstida. Det skjedde ikke uten intern kamp i kommunen.

Først fikk flertallet i kommunestyret vedtatt det radikale og uvanlige forbudet. Deretter opphevet fylkesmannen forbudet av hensyn til menneskerettighetskonvensjonen.

I andre behandlingsrunde ble derimot forslaget godkjent av alle instanser, og tredde i kraft fra 1. januar 2004.

Flere følger etter

Stavanger kommune lanserte tirsdag denne uka et lignende forslag om røykeforbud. Fra før har også Larvik innført totalforbud for røyking på jobb.

Kommunalsjef Sende i Levanger sier han stadig blir kontaktet av andre kommuner om røykeforbudet.

Dersom snusforbudet også trer i kraft vil Levanger på nytt markere seg som det mest tobakksrestriktive stedet i landet.