Redaksjonen bemerker

I tilknytning til Protectors tilsvar ønsker redaksjonen å presisere følgende:

Redaksjonen i «TV 2 hjelper deg» mener fortsatt å ha fulgt god presseskikk i saken om Protector, men konstaterer at Protector ikke er enige i dette. «TV 2 hjelper deg» mener å ha gitt Protector mulighet til tilsvar på påstandene i reportasjen, og at de merknadene selskapet hadde forut for publisering er gjengitt dekkende. Hva gjelder beskrivelsen av Sebastian Myhres leilighet bygger den på ordlyden i et prosessdokument Protektor fikk utformet i forbindelse med rettsaken m