Nordbybråten asylmottak fikk mye oppmerksomhet etter en voldseepisode i sommer.  (Foto: Kyrre Lien/SCANPIX)
Nordbybråten asylmottak fikk mye oppmerksomhet etter en voldseepisode i sommer. (Foto: Kyrre Lien/SCANPIX)

- Overraskende resultat

To av tre nordmenn er positive til asylmottak i hjemkommunen. Det overrasker valgforsker Hanne Marthe Narud.

I en fersk undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for TV 2, sier hele 57 prosent at de er positive til at asylmottak etableres i kommunen de bor i.

32 prosent sier de ikke ønsker asylmottak i nærmiljøet, mens ti prosent ikke har besvart spørsmålet. Vel tusen mennesker inngikk i undersøkelsen, som ble gjennomført den siste uken i august.

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER: Vi sier ja til asylmottak

Undersøkelsen avslører imidlertid store partipolitiske forskjeller.

Sv'ere vil ha mottak

Kanskje ikke overraskende er det velgerne fra Sosialistisk Venstreparti (Sv) som er mest positive til etableringen av asylmottak i deres hjemkommuner. Av de spurte som sier de skal stemme Sv ved neste valg, ønsker hele 91 prosent mottakene velkommen, mens 4 prosent sier nei.

Med forbehold om begrenset utvalg fra de mindre partiene, viser resultatene at gruppen som skal stemme Venstre og Rødt ved neste valg også er svært positive til mottak i nærmiljøet, med henholdsvis 90 og 88 prosent asyl-ja i undersøkelsen.

Splittet Senterparti
Blant de kommende KrF-velgerne sier 74 prosent ja, og 15 prosent nei til etablering, mens tallene er henholdsvis 62 og 30 for de fremtidige Høyre-velgerne. tallene for Ap-tilhengere viser at 69 prosent er positive, mens 20 prosent ikke ønsker etablering i hjemkommunen.

Senterpartiets velgere avslører splittelse i asylsaken. her sier 48 prosent ja og 32 prosent nei til opprettelse av mottak.

Fremskrittspartiets velgere er mest negative. Bare 30 prosent kan tenke seg et mottak i nabolaget, og 62 prosent sier at de ikke ønsker det.

Positive nordmenn
- Det mest overraskende i denne undersøkelsen er resultatet, at det er så mange som er positive til asylmottak i hjemkommunen, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Hanne Marthe Narud til tv2nyhetene.no. Hun mener at undersøkelsen viser at det er en gjennomgående positiv holdning til asylmottak i Norge.

- De 30 prosentene som sier nei i denne undersøkelsen kan føye seg inn i resultatene fra tidligere valgmålinger som viser at om lag like stor andel av befolkningen er imot innvandring, hevder Narud, og antyder at Frps mobiliseringsevne - når det gjelder innvandringspolitikk, ikke strekker seg lengre enn 30 prosent.

- Vi ser av tallene at kvinner er mer positive enn menn. Det er kjent mønster, at kvinner retter seg mer mot humanisme. Det er heller ikke overraskende at folk med høy utdannelse er mer liberale enn de som ikke har utdannelse utover grunnskolen, mener Narud.

- To motpoler
Når det gjelder partipolitisk oppdeling, påpeker professoren at undersøkelsen tydelig får fram de to motpolene Sv og Rødt på den ene siden, og Frp på den andre.

- Senterpartiet er mer delt, i tillegg til at hele 20 prosent sier at de ikke vet. Det kan også være at en andel av disse er negative, men at de ikke vil si det. KrFs tall er i tråd med partiets og kirkens innstilling til å hjelpe de nødlidende, fortsetter Narud.

Nærmere makta
Undersøkelsen viste at et klart flertall mener at beslutningen om hvorvidt det skal etableres asylmottak i nærmiljøet bør fattes av lokalpolitikerne. Dette mener Narud er et utslag av at folk mener at både ansvaret - og vurderingen om hvorvidt det er mulig å etablere mottak bør ligge lokalt.

- Folk i Oslo er mer positiv til statlig styring. Grunnen kan være at folk i hovedstaden føler seg nærmere statsmakten enn folk ellers i landet, hevder professoren.