Mark David Chapman (Foto: AP)
Mark David Chapman (Foto: AP)

I didn't mean to hurt you

Etter 28 år angrer Mark Chapman for første gang at han skjøt og drepte John Lennon.

Det er i forbindelse med at Chapman for femte gang søker om å bli prøveløslatt, at han for første gang sier unnskyld og at han angrer. Mark David Chapman skjøt og drepte John Lennon 8. desember 1980 med fem skudd utenfor Lennons leilighet på Manhattan i New York.

- Jeg har endret meg
Chapman, som var 25 år gammel i 1980 og nå er 53 år, har tidligere forklart at han skjøt og drepte Lennon for å bli berømt. Da han forklarte seg for prøveløslatelsesnemnda ba han for første gang om unnskyldning for det han hadde gjort.

- Det har gått opp for meg at den 25-år gamle mannen som den gang ikke var glad for å leve også var et menneske. Jeg føler at jeg som 53-åring er kommet til en dypere forståelse av hva et menneskeliv er. Jeg har endret meg mye og skammer meg, forklarte Chapman.

Dakota Apartments New York (Foto: AFP)
Dakota Apartments New York (Foto: AFP)

Livstidsdom
Chapman fikk imidlertid avslag på sin søknad og må dermed sone minimum to år til av sin livstidsdom. En dom han ble idømt da han erklærte seg skyldig i mordet for 28 år siden. Nemnda sier i sin begrunnelse at en løslatelse av Chapman ikke er i samfunnets interesse.