voldtekt_riksadvokat_680 (Foto: TV 2)
voldtekt_riksadvokat_680 (Foto: TV 2)

- Må avskaffe juryen

Riksadvokat Tor-Aksel Busch truer med å heve terskelen for å ta ut tiltalte i voldtektssaker dersom Stortinget ikke fjerner juryordningen.

Riksadvokaten har i mange år jobbet for å få flere voldtektsforbrytere dømt, men nå vil han ikke vil lenger godta de mange frifinnelsene. Busch er han klar på at det er bare en ting som må gjøres.

- Vi må få avskaffet juryen, få inn en såkalt stor meddomsrett, sier Busch til TV 2 Nyhetene.

Synes du juryordningen bør fjernes? Si din mening nederst i saken.


Les også:
Hvorfor ble han frifunnet?
Skjerper voldtektsjakten
Økning av voldtekter

Ønsker begrunnelser
Halvparten av dem som blir dømt for voldtekt i tingretten blir frikjent i lagmannsretten der en jury med bare vanlige folk tar stilling til skyldspørsmålet. Og frikjennelsene skjer uten at ofrene får noen begrunnelse.

- I 2008 kan vi ikke ha et system hvor de alvorligste beslutninger treffes ubegrunnet. Vi må fortelle hvorfor vi kommer til et bestemt resultat, og det slipper altså juryen, sier Busch.

Han understreker også betydningen for påtalemyndigheten ved å få en forklaring.

- Vi aner jo ikke om man er misfornøyd med etterforskningen vår eller om det er andre ting som skulle vært gjort. Vi må få et system hvor det gis begrunnelse.

Flere vanlige folk
Riksadvokaten mener en prøveordning der voldtektssaker får en utvidet meddomsrett med et flertall bestående av vanlig folk bør vurderes. Dersom Stortinget ikke gjør noe med juryordningen tror han at det vil bli færre dommer. For påtalemyndigheten kan ikke bare gå i retten og ta tap etter tap.

- Hvis vi holder på med å få frifinnelser i hver tredje sak vi fremmer, så vil det før eller siden måtte gi seg utslag i endrede direktiver herfra, altså strengere beviskrav og høyere terskel for å ta ut tiltale, forteller Busch til TV 2 Nyhetene.

- Juryens dager er talte
Riksadvokaten ber andre advokatkontor fokusere på å få bedre voldtektssaker.

- Jeg mener at langt flere enn vårt kontor burde også nå konsentrere deler av sin oppmerksomhet for å få bedre voldtektssaker, om det system som vi behandler sakene etter i (lagmanns-) retten. Jeg mener som jeg har sagt at juryens dager bør nå være talte, sier Busch.

259159