Norsk Lokomotivmannsforbund er bekymret for hva som kan skje hvis et tog kommer utfor en ulykke. De mener nødsambandet er for dårlig og har nå sendt en bekymringsmelding til Jernbaneverket, melder Aftenposten.

Dårlig telefonlinjer
Ifølge forbundet er hovedproblemet at lokomotivførerne ikke kommer igjennom på telefonlinjen til toglederne. I januar 2007 innførte NSB et felleseuropeisk mobilkommunikasjonssystem, GSM-R, på alle sine tog. Ved nødssituasjoner eller i pressede situasjoner skal nærmeste togledelse kontaktes via sambandet.

Feiler ofte
Men flere ganger har systemet feilet under nødanrop, og Norsk lokomotivmannsforbund har nå sendt ut en bekymringsmelding om situasjonen. Forbundet hevder at det nye systemet er tungvint å bruke og at det går for lang tid mellom hver gang lokomotivførerne bruker sambandet.

- Visse funksjoner på sambandet brukes svært sjelden og alle vanskelige situasjoner bør jo drilles, sier leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Øystein Aslaksen, til TV 2.

Uenige om skyld
Jernbaneverket er eier og operatør av GSM-R nettet, men mener ikke at de har ansvaret for å rydde opp i situasjonen.

- GSM-R nettet er et avansert nett og det krever nøyaktige prosedyrer, og at disse følges. Gjør man ikke det så blir det ikke så vellykket, opplyser seksjonsleder i Jernbaneverket, Terje Langaas.

Jernbaneverket mener at NSB er ansvarlig for å løse problemene. De hevder at det er telefonene som er problemet, ikke nettet.

En skrekkopplevelse
Tidligere i år opplevde lokomotivfører Bjørn Nordby-Kringli at sambandet ikke fungerte da han selv var lokomotivfører under en tragisk togulykke. Han oppdaget en ungdom som kom gående på planovergangen, men nedbremsingen startet for sent, og ungdommen ble kjørt i hjel.

Nordby-Kringli prøvde gjentatte ganger å få kontakt med nærmeste togleder, men forgjeves. Han måtte dermed ty til sin private mobiltelefon for å få varslet om ulykken.

Innkjøringsfase
NSB er ansvarlig for at telefonene og radioene i togene fungerer, samt opplæring av lokomotivførere. Jernbaneverket har på sin side ansvar for opplæring av togledere og ansatte ved togstasjonene, i tillegg til selve driften av GSM-R nettet.

NSB mener det er innkjøringsfasen av sambandet som har avdekket problemene med bruk av nødanrop.

- Det kan være litt manglende opplæring og trening som er problemet. Man må huske på at dette er et helt nytt system som er pålagt oss å ta i bruk og da er vi i en innkjøringsfase hvor det kan være litt prøving og feiling, sier informasjonssjef i NSB, Preben Colstrup, til TV 2.