HØYE BØLGER: Den tropiske stormen Fengshen førte til høye bølger som slo inn mot havnen i Hong Kong. (Foto: AFP)
HØYE BØLGER: Den tropiske stormen Fengshen førte til høye bølger som slo inn mot havnen i Hong Kong. (Foto: AFP)

Dette er en tropisk syklon

Tropiske sykloner er de kraftigste uværene som finnes.

I en tropisk syklon kan vindhastigheten kommer opp i over 300 km/t, og det kan regne nesten en meter på 24 timer. Det er halvparten av årsnedbøren i Bergen, og alt vannet fører til flom og ødeleggende jordras.

Orkanen Ivan raserte Orioli Beach i september 2004. Uværet tok livet av 25 mennesker i Florida og Alabama.
Orkanen Ivan raserte Orioli Beach i september 2004. Uværet tok livet av 25 mennesker i Florida og Alabama.

Vinden skaper enorme bølger, som sammen med det lave lufttrykket fører til stormflo og oversvømmelser.

Det er ikke rart at syklonene er det værfenomenet som fryktes aller mest!

En halv million døde

Ødeleggelsene kan bli enorme dersom syklonene treffer land.

I 1970 døde 500.000 mennesker da Bhola traff Bangladesh, og i Atlanteren har minst tre tropiske sykloner tatt livet av mer enn 10.000 mennesker. Sist da 18.000 mennesker omkom i jordras som følge av Mitch.

Slik er vindmønsteret i en syklon, sett fra siden. (Foto: Wikimedia Commons)
Slik er vindmønsteret i en syklon, sett fra siden. (Foto: Wikimedia Commons)

Roterende motor

Syklonene dannes ved at varm fuktig luft over havet begynner å stige opp.

Temperaturen avtar oppover, og den fuktige luften klarer til slutt ikke å holde på fuktigheten. Det dannes regndråper. I denne prosessen frigis det varme, og luften fortsetter å stige.

Luftmassene begynner samtidig å rotere rundt et stille «øye» i senter av systemet, det er derfor disse uværene kalles «sykloner». I øyet er det skyfritt, her suges det kald tørr luft ned fra høyt oppe i atmosfæren.

Catarina fotografert fra den Internasjonale romstasjonen 26. mars 2004.
Catarina fotografert fra den Internasjonale romstasjonen 26. mars 2004.

Det suges inn ny fuktig luft fra sidene, som stiger opp, kondenserer til regn, og frigir mer energi. Det er beregnet at det skapes 200 ganger mer energi i en tropisk storm enn i alle elektrisitetsverkene på kloden til sammen.

Kartet viser banen til alle tropiske sykloner i årene 1995 - 2005. (Foto: Wikimedia Commons)
Kartet viser banen til alle tropiske sykloner i årene 1995 - 2005. (Foto: Wikimedia Commons)

Må ha varmt hav

Tropiske sykloner oppstår bare når havtemperaturen er over 26,5 grader ned til minst 50 meter. Samtidig er de er avhengig av at jordrotasjonen får vinden til å blåse inn mot senteret av lavtrykket.

Det gjør at de aller fleste dannes mellom 10 og 30 grader nord og sør for ekvator. Rett over ekvator kommer ikke rotasjonen i gang.

Rester også hos oss

Kommer syklonen inn over kaldere havområder eller over land, stopper tilførselen av varm fuktig luft og syklonen svekkes.

Restene av dem kan bevege seg nordover, og det hender vi får besøk av dem også hos oss. Da skiller de seg ikke mye fra normale lavtrykk, men innholder ofte mer regn.

Tyfonen Ketsana førte til jordras og oversvømmelser på Filippinene i september 2009. (Foto: AP Photo/Aaron Favila)
Tyfonen Ketsana førte til jordras og oversvømmelser på Filippinene i september 2009. (Foto: AP Photo/Aaron Favila)

Tyfon og hurricane

Når vindstyrken når orkan deles de tropiske syklonene inn i fem kategorier, listen finner du til høyre.

På engelsk kalles tropiske sykloner med orkan styrke for «hurricane» når de er Atlanterhavet eller i den østlige delen av Stillehavet.

I den nordvestlige delen av Stillehavet kalles de «tyfon», som betyr "stor vind" på kinesisk.