bolig_rente (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX)
bolig_rente (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX)

Tusener trues av tvangssalg

Renteøkningene rammer boligeiere med svakest økonomi. Tall fra de største byene viser at over 1.000 eiere av borettslagsleiligheter har fått boligen sin begjært tvangssolgt hittil i år.

Renteøkningene skaper størst problemer for de som har kjøpt seg inn i frittstående borettslag med høy fellesgjeld. Onsdag fortalte TV 2 om Sau-Wai Betty Cheung, som må ut av eget hjem fordi renteøkningene har gjort det for dyrt å bo der selv.

Problemene i boligmarkedet brer om seg, og fredag presenterer kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa en tiltaksplan om lavinnskuddsboliger.

Hvor mye koster renteoppgangen deg?
Sjekk rentekalkulatoren nederst på siden!

Les også: 150.000 husholdninger sliter økonomisk

20 prosent økning i Oslo
I hovedstaden er det boligeiere med borettslagsleiligheter som sliter mest med økonomien. Fra nyttår til 1. juni mottok Oslo byfogd om lag 20 prosent flere begjæringer om tvangssalg, sammenlignet med i fjor.

Frem til 1. juni i år har Oslo byfogdembete fått inn 528 begjæringer om tvangssalg av borettslagsleiligheter, i fjor var tallet for samme periode på 438 borettslagsleiligheter. Økningen i tvangssalg for borettslagsleiligheter er dermed større enn for hus og selveierleiligheter, som hadde en økning fra 183 til 201 i samme periode.

Les også: Kjøper mindre mat og klær

Over 1.000 begjæringer i år
Tall fra tingrettene i de største byene i landet viser at det så langt i år har kommet inn over 1.000 begjæringer om tvangssalg på borettslagsleiligheter.

I Bergen er 210 borettsandeler begjært tvangssolgt hittil i år, mens det i Stavanger er 75 borettsandeler. Økningen av tvangssalgssaker i Bergen er langt større enn i Stavanger, noe som skyldes et godt arbeidsmarked i Rogaland. I årets to første måneder var det en økning på nær 100 prosent i Bergen.

I Trondheim ligger antall begjæringer på 179 hittil i år. Ikke alle begjæringer om tvangssalg ender imidlertid opp med salg. Tall fra Trondheim tingrett viser at av de 179 begjæringene ble 78 utsatt, noe som kan tyde på at boligeierne har klart å ordne opp før boligen ble tvangssolgt.

Tall fra tingretten i Fredrikstad viser at det er eiere av hus og selveierleiligheter som sliter mest med økonomiske problemer i plankebyen. 166 faste eiendommer og 18 borettsandeler er begjært tvangssolgt hittil i år.

Les også: Ingen bønn fra Kristin

Også kraftig økning i nord
I Bodø har begjæringene om tvangssalgene eksplodert. I Bodø kommune har økningen i løpet av det siste året vært på hele 152 prosent, og de fleste sakene dreier seg om hus og selveierleiligheter.

I ishavsbyen Tromsø er det nesten like mange borettslagsleiligheter som faste eiendommer som er begjært tvangssolgt. Totalt 191 begjæringer er registrert hos tingretten, og 93 av disse er borettsandeler.

I Tromsø har Husbanken møtt kraftig kritikk etter at unge med dårlig betalingsevne fikk kjøpe seg inn i husbankfinansierte borettslag. I ett av leilighetsprosjektene endte seks av 40 leiligheter på tvangssalg.

På Sunnmøre er det registrert nesten en dobling i antall begjærte tvangssalg hos Sunnmøre tingrett. I Ålesund kommune forklares en del av økningen med nye registreringsrutiner.

Så mye har renteoppgangene kostet deg.
Fyll inn lånebeløp - Kalkulatoren gir deg svaret.

Lånebeløp

Fyll inn hvor stort lån du har i dag.
Kalkulatoren regner ut hvor mye
renteøkningene koster deg årlig.
Tidligere økning*
+ Siste økning
= Renteøkning årlig
- Skatteeffekt
= Årlig etter skatt

*=Økning fra 12. mars 2004 til 24. juni 2008
©2008 tv2nyhetene.no