skogbrann natt (Foto: Magnus Nøkland/TV 2)
skogbrann natt (Foto: Magnus Nøkland/TV 2)

Se skogbrann-skadene

Radarbildene avslører skadene etter skogbrannen i Froland.

Skogbrannen i Froland førte til skader for flere millioner kroner. Hvor omfattende skadene er, avsløres nå av satellitter som overvåker jordoverflaten ved hjelp av radar.

Polarbane
Tv2nyhetene.no har fått tilgang til satellittbilder tatt med en SAR-radar som er installert på noen satellitter som går i polare baner, det vil si at i satellittene går i bane over Nordpolen og Sydpolen.

Kongsberg Satellite Services (Ksat) bruker normalt disse bildene til å oppdage ulovlige oljeutslipp på sjøen.

- Det er en tjeneste vi gjør fra Tromsø daglig for hele Europa, opplyser Nina Soleng ved Ksat til tv2nyhetene.no.

Ser skadene
Nå kan radarbildene komme til nytte for etterarbeidet etter skogbrannen ved Mykland.

- Vi tenkte at dette kunne komme til nytte for dem som nå skal få oversikt over skadeomfang, og har derfor oversendt dette materialet til Fylkesskogmesteren i Aust-Agder, opplyser Soleng.

Det hvite området på radarbildet fra 19. juni viser området som ble rammet av skogbrannen.

Hogst
Sammenlignet med vanlige satellittbilder har radar en fordel ved at sikten ikke blokkeres av for eksempel skyer. Bildet dannes ved at satellitten sender en ståle mot bakken som reflekteres og det er denne refleksjonen som danner grunnlaget for bildet.

Ved hjelp av denne teknologien kan radarbilder fra satellitt brukes til overvåking av blant annet regnskog, slik at man oppdager ulovlig hogst i vanskelig tilgjengelige områder.