Radon gass test
Radon gass test

Én av ti har farlig radon

Radon-gass i hjemmet tar livet av 300 nordmenn i året. Verdens helseorganisasjon vil senke maksverdiene for radongass i boliger.

Norge har blant de høyeste konsentrasjonene av radongass i hjemmene. Én av ti husstander har for høye radonverdier. Gassen kommer opp fra berggrunnen og kan sive inn i huset om det ikke er tett. Kreftfare Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft og er ifølge Verdens helseorganisasjon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Statens strålevern anslår at 170.000 norske hus har for høye radon-verdier uten at eierne er