Den røde flekken inni rundingen på bildet viser skogbrannen ved Mykland fotografert med infrarødt kamera.  (Foto: Meteorologisk Institutt)
Den røde flekken inni rundingen på bildet viser skogbrannen ved Mykland fotografert med infrarødt kamera. (Foto: Meteorologisk Institutt)

Synlig fra verdensrommet

Brannen på Sørlandet er synlig fra verdensrommet.

Skogbrannen som herjer rundt Mykland på Sørlandet avgir mye røyk. Flere har klaget over at den sprer seg over store områder, og nå kan det bevises.

Synlig
Bilder tatt av værsatellitter viser nå røyken fra skogbrannen. At den er synlig med vanlige værsatellitter viser i seg selv omfanget av brannen.

Brannen har siden den startet spredd seg over et stadig større område, og nå er brannen så stor at også den kan registreres fra rommet.

Varmestråling
Bilder tatt med infrarøde kameraer registrerer varmestrålingen fra brannen i Aust-Agder, der den blir tilkjennegitt med en annen farge enn området rundt. Dermed kan de som ønsker se hvordan brannen utvikler seg ved å sammenligne bilder tatt på ulike tidspunkter.

Les også: Blant tidenes verste skogbranner

Helikopterbilder fra Froland ser du her:

248239